Keplerovy zákony pohybu planet

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Fyzika

Klíčová slova

Kepler, planetární pohyb, ohnisko, Kružnice, elipsa, poloměr vektor, oběžná doba, planeta, Solární Systém, Gravitace, Oběhová soustava, Mechanika, astronomie, astronom, fyzika

Související doplňky

Scénky

1. Keplerův zákon

 • malá poloosa
 • velká poloosa
 • ohnisko 1 - Platí pro všechny body eliptické dráhy, že součet jejich vzdálenosti od dvou ohnisek je konstantní.
 • ohnisko 2 - Platí pro všechny body eliptické dráhy, že součet jejich vzdálenosti od dvou ohnisek je konstantní.

1. Keplerův zákon popisuje, že planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.

Johannes Kepler publikoval svůj první zákon v roce 1609 a skoncoval s více než 2000 let starou myšlenkou Platóna, podle níž se astronomické objekty pohybují po kruhové dráze, protože kruh má dokonalý tvar.
Toto dogma způsobilo vážné problémy v Ptolemaiově geocentrickém modelu vesmíru a Koperníkově heliocentrickém modelu: tyto modely popisují pohyb nebeských objektů za předpokladu komplexní interakce krouživých pohybů.
Odmítnutím myšlenky pohybu planet po kruhových drahách a přijetím myšlenky pohybu planet po eliptických drahách je vysvětlení pohybu nebeských těles mnohem jednodušší.

2. Keplerův zákon

 • průvodič
 • A₁ - Plocha opsaná průvodičem planety za danou časovou jednotku.
 • A₂ - Plocha opsaná průvodičem planety za danou časovou jednotku.
 • ohnisko 1 - Platí pro všechny body eliptické dráhy, že součet jejich vzdálenosti od dvou ohnisek je konstantní.
 • ohnisko 2 - Platí pro všechny body eliptické dráhy, že součet jejich vzdálenosti od dvou ohnisek je konstantní.

2. Keplerův zákon popisuje, že průvodič spojující planetu se Sluncem vždy za stejnou dobu opíše plochu se stejným obsahem. To znamená, že v přísluní, kde je průvodič kratší, se planeta pohybuje rychleji než v odsluní.

Rychlost Země v přísluní je 30,29 km/s, zatímco v odsluní je 29,29 km/s. Jelikož dráha Merkuru má velkou výstřednost, u této planety je rozdíl větší: v přísluní je jeho rychlost 58,98 km/s a v odsluní se pohybuje rychlostí 38,86 km/s.

3. Keplerův zákon

 • velká poloosa (a₁) - Pro jednoduchost jsme zvolili eliptické dráhy, jejichž velké osy jsou v jedné linii. V sluneční soustavě to však není tak, ale to nic nemění na platnosti 3. Keplerova zákona.
 • velká poloosa (a₂)

3. Keplerův zákon popisuje, že poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos. To znamená, že planety vzdálenější od Slunce mají delší dobu oběhu.

Například oběžná doba Merkuru, Slunci nejbližší planety, je asi 88 pozemských dní, oběžná doba Země je 365 dní, zatímco v případě nejvzdálenější planety ve sluneční soustavě, Neptunu, je oběžná doba více než 160 pozemských let.

Ve 3. Keplerově zákonu se namísto výrazu velká poloosa často používá výraz hlavní poloosa, ale to na platnosti zákona nic nemění.

Kepler při odvození těchto zákonů využil astronomická měření Tychona Brahe, čímž položil základy nebeské mechaniky. Isaac Newton na základě těchto tří zákonů zformuloval svou teorii gravitace a tím vysvětlil fyziku planetárního pohybu.

Sluneční soustava

 • Slunce
 • Merkur - Průměrná vzdálenost od Slunce: 57 909 176 km Výstřednost dráhy: 0,206 Oběžná doba: 87,97 dní
 • Venuše - Průměrná vzdálenost od Slunce: 108 200 000 km Výstřednost dráhy: 0,0068 Oběžná doba: 224,7 dní
 • Země - Průměrná vzdálenost od Slunce: 149 600 000 km Výstřednost dráhy: 0,0167 Oběžná doba: 365,25 dní
 • Mars - Průměrná vzdálenost od Slunce: 227 936 637 km Výstřednost dráhy: 0,093412 Oběžná doba: 1,88 let
 • Jupiter - Průměrná vzdálenost od Slunce: 778 300 000 km Výstřednost dráhy: 0,048 Oběžná doba: 11,86 let
 • Saturn - Průměrná vzdálenost od Slunce: 1 426 725 413 km Výstřednost dráhy: 0,054 Oběžná doba: 29,46 let
 • Uran - Průměrná vzdálenost od Slunce: 2 871 000 000 km Výstřednost dráhy: 0,047 Oběžná doba: 84,01 let
 • Neptun - Průměrná vzdálenost od Slunce: 4 504 300 000 km Výstřednost dráhy: 0,0086 Oběžná doba: 164,79 let

Narace

Související doplňky

Dalekohledy

Animace prezentuje optické a rádioteleskopické dalekohledy používané v astronomii.

Keplerův vesmírný teleskop

Pomocí Keplerova vesmírného teleskopu hledáme mimo naší sluneční soustavy planety podobné naší Zemi s podmínkami vhodnými pro život.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Optické přístroje

V současnosti se používá široká škála optických přístrojů od mikroskopů až po dalekohledy.

Planety, velikosti

Kolem Sluneční dráhy obíhají terestiálne planety, a joviální planety (plynní obři).

Stav beztíže

Kosmická loď během své dráhy je ve stálém stavu volného pádu.

Cesta Jurije Gagarina do vesmíru (1961)

První člověk, který vzlétl do vesmíru byl Gagarin. Svůj kosmický let odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 ze sovětského kosmodromu Bajkonur.

Jupiter

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, má dva a půl krát větší hmotnost než všechny ostatní planety dohromady.

Komety

Komety jsou působivé astronomické objekty, které obíhají kolem Slunce.

Mars

Na rudé planetě zkoumají stopy po vodě a životě.

Medzinárodní vesmírná stanice

Mezinárodní vesmírná stanice je obytný satelit postavený ve spolupráci s 16 zeměmi.

Merkur

Merkur je nejvnitřnější a nejmenší planetou sluneční soustavy.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o formování terestrických planet.

Mise New Horizons

Kosmickou sondu New Horizons vypustili v roce 2006. Jejím úkolem bylo zkoumat Pluto a Kuiperův pás.

Neptun

Neptun je nejvzdálenější planeta Sluneční soustavy, a nejmenší z plynných obrů.

Saturn

Saturn je druhá největší planeta sluneční soustavy, je snadno rozpoznatelná svým prstencem.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Soustava Pluto–Charon

Charon je měsíc trpasličí planety Pluto.

Typy satelitů

Satelity na oběžné dráze kolem Země mohou být použity pro civilní a vojenské účely.

Uran

Uran je 7 planeta od Slunce typu Jupiter, čili patří mezi plynné obři.

Venuše

Venuše je druhá planeta od Slunce, po Měsíci je to nejjasnější objekt na noční obloze.

Voyager kosmické sondy

Kosmické sondy Voyager byly první umělé objekty které opustily Sluneční soustavu. Shromažďují údaje o vesmíru a nesou s sebou elektronickou desku...

Zajímavá fakta z geografie - Astronomie

Naše sluneční soustava nám nabízí mnoho zajímavých faktů.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Expedice Mars

Kosmické sondy a Mars vozítka zkoumají strukturu Marsu a případné stopy života.

Gravitační vlna (LIGO)

Když tělesa s velkou hmotností vykonávají zrychlující se pohyb, vznikají kolem nich vlny v časoprostoru, které se nazývají gravitačními vlnami.

Hubbleův vesmírný dalekohled

Hubbleův vesmírný dalekohled je umístěn mimo zemské atmosféry.

Space Shuttle (kosmický raketoplán)

Byl americký kosmický pilotovaný raketoplán používaný pro lety do vesmíru vládní organizací NASA.

Sputnik 1

Družice Sovětského svazu byla první umělá družice Země (v říjnu 1957)

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Added to your cart.