Jak funguje vysoušeč vlasů?

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Technologie

Klíčová slova

fén, spotřebiče pro domácnost, topný prvek, tepelné přetížení, elektrický proud, Elektromotor, elektrický kabel, prostup tepla, vějíř, technika, fyzika

Související doplňky

Jak funguje vysavač?

Vysavač vytváří mírné vakuum a prach nasává pomocí vstupujícího vzduchu s vyšším tlakem.

Jak to funguje? - Elektrická napařovací žehlička

Tato animace prezentuje strukturu a fungování elektrických napařovacích žehliček.

Jak to funguje? - Pračka

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování automatické pračky.

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po LED osvětlení.

Edisonova žárovka

Americký elektrotechnik Edison vynalezl žárovku v roce 1879, která změnila náš každodenní život.

Elektrický zvonek

Mechanický zvonek funguje pomocí elektromagnetu.

Elektromotor

Je vzájemné silové působení elektromagnetických polí vytvářených elektrickými vodiči, kterými protéká elektrický proud.

Elektromotory

Elektromotory jsou přítomny v mnoha oblastech našeho každodenního života. Podívejme se na různé typy.

Generování střídavého proudu

Elektrický proud může být generován otáčením smyčky vodiče v magnetickém poli.

Jak funguje reproduktor?

Zvukové vlny v reproduktorech jsou generovány pomocí elektromagnetické indukce.

Jak funguje vodovodní baterie?

Tato animace prezentuje fungování 3 základních typů vodovodní baterie.

Povrchové napětí

Povrchové napětí je charakteristickou vlastností kapalin, která jim umožňuje nabýt tvar s nejmenším možným povrchem.

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické kmitání.

Jak to funguje? - Gramofon

Tato animace prezentuje mechanismus a provoz gramofonů.

Jak to funguje? - Radio

Tato animace prezentuje jako fungují rádia.

Teploměry

K měření teploty používáme různé teploměry.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Peroxid vodíku (H₂O₂)

Peroxid vodíku je sloučenina kyslíku a vodíku. Je bezbarvá kapalina bez zápachu. Hustota peroxidu vodíku je větší než hustota vody.

Torzní váhy

Síla může být měřena, měřením zkroucení torzního drátu v torzní rovnováze.

Added to your cart.