Jak funguje PET-CT?

Jak funguje PET-CT?

Pomocí PET-CT můžeme získat vizuální informace o našich vnitřních orgánech bez jakýchkoliv chirurgických zásahů.

Technologie

Klíčová slova

pozitron, počítačová tomografie skener, Rentgenový, rentgenka, nádor, fluorový radioizotop, Fluorin, izotop, gama, gama záření, foton, glukóza

Související doplňky

Scénky

Místnost s PET-CT

 • Zařízení PET-CT - Válcové zařízení, do kterého se zasouvá pohyblivá postel.
 • pohyblivá postel

Pomocí diagnostických zobrazovacích metod můžeme získat vizuální informace o vnitřních orgánech našeho těla bez jakýchkoliv chirurgických zásahů. Jednou z takových metod je i pozitronová emisní tomografie(PET).
Touto technikou lze zkoumat nejen anatomické vlastnosti tkáně, ale i jejich fungování. PET snímek poskytuje trojrozměrné informace o proudění krve a metabolických procesech v buňkách tkáně.

Při onemocnění orgánů se nejprve objeví funkční poruchy a až poté vznikají anatomické změny. PET je proto mimořádně užitečný při diagnostice chorob v počáteční fázi. PET se používá zejména na detekci nádorů, ale také na zjišťování neurologických změn a měření průtoku krve v koronární tepně srdce.
PET je obvykle doplněn o výpočetní tomograf (CT). Snímky vyhotovené PET-CT zařízením ukazují více anatomických detailů, díky čemuž se zvyšuje přesnost diagnózy.

Zařízení PET-CT

 • detektorový prstenec - Obsahuje krystaly citlivé na rentgenové záření, které vlivem rentgenového záření vytvářejí elektrické signály.
 • rentgenka - Vysílá rentgenové paprsky, které procházejí tělem a dostávají se do detektoru.
 • buben skeneru

Před PET-CT vyšetřením se do těla pacienta zavede radioaktivní izotop. Gama paprsky, které vznikají při rozpadu radioaktivního izotopu, jsou detekovány detektorovým prstencem. Detektor dokáže detekovat paprsky z kteréhokoliv směru. CT a PET vyšetření probíhá najednou, takže pacient nemusí měnit svou polohu.

FDG

 • 2-deoxy-2-(18F)fluor-D-glukóza (FDG)
 • izotop fluoru ¹⁸F - Izotop, který má nízký poločas rozpadu a slouží jako zdroj pozitronů.

Při PET vyšetření se často používá izotop fluoru připojený ke glukózové molekule, čili fludeoxyglukóza (FDG). FDG se ve velkém množství dostává do těch tkání, kde se děje významný příjem glukózy, tedy kde probíhá značná látková přeměna. Izotop fluoru, podobně jako většina PET izotopů (¹⁵O, ¹³N a ¹¹C), má velmi krátký, 2-110-minutový poločas rozpadu. Krátký poločas rozpadu má tu nevýhodu, že vyšetření lze provést pouze v krátkém časovém intervalu po podání izotopu. Výhodou je však to, že pro pacienta znamená menší radioaktivní zátěž.

Diagnostika nádoru pomocí PET-CT

 • izotop fluoru ¹⁸F - Izotop, který má nízký poločas rozpadu a slouží jako zdroj pozitronů.
 • Zařízení PET-CT - Válcové zařízení, do kterého se zasouvá pohyblivá postel.
 • nádor - Jeho buňky se dělí nekontrolovaně. Nádorové buňky nejsou dostatečně vyvinuté na to, aby dokázali plnit úkoly zdravých buněk. Narůstající počet nádorových buněk odebírá živiny zdravým buňkám.
 • FDG
 • pozitron - Kladně nabitá částice, antičástice elektronu. Rychle se setká s elektronem za přítomnosti jakéhokoliv materiálu, zanikne a vytvoří foton s velkou energií.
 • elektron - Jednorázově záporně nabité částice. Jejich velikost je menší než 10⁻¹⁸ m.
 • gama foton - Vzniká během přechodu excitovaných atomových jader do nižšího energetického stavu.

PET-CT vyšetření začíná 50-60 minut po intravenózním podání izotopu. Tento čas je potřebný k tomu, aby se izotop dostal pomocí krevního oběhu ke každému orgánu. Po uplynutí čekací doby izotop zůstává v tkáních, ve kterých probíhá značná látková přeměna. Významné obohacení izotopem lze pozorovat v mozku, srdci, močovém měchýři a ledvinách.
Pokud se v organismu vytvořilo nádorové tkáně, PET-CT ho dokáže detekovat. V nádoru se totiž odehrává bujení buněk, které vyžaduje hodně energie a je spojeno se zvýšeným příjmem cukru. Izotop fluoru během svého rozpadu vylučuje pozitron. Pozitron se spojí s elektronem v blízkosti izotopu, a vznikne tak gama záření, které je detekovatelné PET systémem.

Tvorba obrazu

Snímky získané pomocí PET a CT zařízení se promítnou na sebe v anatomických „výsecích“ kolmo na podélnou osu těla. Spojením těchto „výseků“ lze zrekonstruovat stavbu celého těla. Díky těmto snímkům lze určit přesné místo nádoru.

Související doplňky

Fluor (F₂)

Je to toxický, svetlozelenožltý plyn, první člen řady halogenů. Je nejreaktivnější plyn. Jeho nejznámější sloučeninou je teflon.

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v dějinách vědy.

Počítačová tomografie

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování počítačové tomografie.

Průhlednost

Tato animace vysvětluje průhlednost a neprůhlednost, princip radiografie, respektive proč určité materiály pohlcují pouze světlo určité barvy.

Radioaktivita

Radioaktivní rozpad je proces rozpadu nestabilních atomových jader.

Added to your cart.