Hierarchie středověké křesťanské církve (11. století)

Hierarchie středověké křesťanské církve (11. století)

Tato animace nám představí hierarchickou strukturu středověké západní křesťanské církve.

Dějepis

Klíčová slova

Křesťan, Chrám, hierarchie, papež, arcibiskup, biskup, farář, církevní společnost, diecéze, církevní provincie, duchovenstvo, nižší duchovenstvo, náboženství, 11. století, Organismus, struktura

Související doplňky

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. století)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie s opěrnými pilíři a rozetami je jedním z klenotů francouzské gotické architektury.

Benediktinské opatství v obci Ják (Maďarsko)

Románský kostel benediktinského opatství postavili v 13. století v centru obce.

Church of St John at Kaneo (Ohrid, 13th c.)

The Orthodox church, situated on a picturesque cliff, was named after John the Apostle

Klášter Melk (Rakousko)

Benediktinské opatství v Melku s 900 letou historií se nachází na břehu Dunaje.

Opatství svatého Havla (11. století)

Mnoho století patřilo mezi přední evropské benediktinské opatství.

Pavlínsky klášter

Tento pavlínsky klášter byl postaven biskupem v Pécsi v roce 1225 pro poustevníky žijící v pohoří Mecsek.

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Středověké oblékání západní Evropy (10-12. Století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Středověké oblékání západní Evropy (13. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Středověké oblékání západní Evropy (5-10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

The science of Santa Claus

Every year, Santa Claus brings gifts to nearly 600 million children on Christmas Eve. Let's see what physical facts make his job harder.

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Benátky ve středověku

Benátky byly námořní velmoc a důležité centrum mořského obchodu.

Světová náboženství v současnosti

Prostorové rozložení světových náboženství mají historické důvody.

Husitská vozová hradba

Husité v 15. století pozvedli používání bojových vozů na mistrovskou úroveň.

Středověké věže a bašty

Konstrukce hradů měla paralelní vývoj s vojenskou technikou.

Added to your cart.