Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Podle magazínu Life Gutenbergův vynález je nejdůležitější událostí druhého tisíciletí.

Dějepis

Klíčová slova

Gutenberg, knihtisk, lis, tiskárna, znaková sada, sázek, pro mě, Mohuč, tisk, vynález, kniha, Průmyslová revoluce, písmo, Bible, mechanizace, výroba, Středověk, Německo, revoluce, historie

Související doplňky

Otázky

 • Který nástroj nevynalezl Gutenberg?
 • Odkud pocházel Gutenberg?
 • Co nepatřilo k výhodám Gutenbergovy tiskařské metody?
 • Z jakého materiálu se obvykle odlévaly tiskařská písmena?
 • Jak dlouho trvalo zhotovení Gutenbergovy Bible?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV Gutenbergovy Bibli byly iniciály ručně malované.
 • Co znamená výraz „iniciála“?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nJiž i před Gutenbergem se používaly dřevěné nebo kovové bloky na tisk stran.
 • Kolik listů obsahovala Bible zhotovená v Gutenbergovy tiskárně, která měla na každé straně 42 řádků?
 • Co bylo Gutenbergovým hlavním tiskovým dílem?
 • Který nástroj nevynalezl Gutenberg?
 • Jaké měl Gutenberg původní povolání?
 • Co je patrice (razník písmen)?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGutenberg převzal složení speciální liteřiny od anglických tiskáren.
 • Který kov neobsahovala Gutenbergova speciální liteřina?
 • Co se spojuje s Gutenbergovým jménem?
 • Ve kterém městě otevřel Gutenberg svou tiskárnu?
 • Ve kterém století žil a pracoval Johannes Gutenberg?
 • Z čeho byl zhotoven nástroj na nanášení barvy?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGutenbergova činnost přispěla k šíření reformace.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGutenberg používal jako první pohyblivá písmena.
 • Kde se používaly\npohyblivá písmena nejdříve?
 • Co není základní součástí moderního knihtisku?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nGutenbergovi vděčíme i za vynalezení vhodného papíru.
 • Jak nazýváme výtisky, které byly zhotoveny před 1. lednem 1501?
 • Kdo zhotovil první maďarskou tištěnou knihu?

Scénky

Související doplňky

Část města ze středověku

Středověké městské domy byly postaveny z kamene nebo cihel a byly několik pater vysoké.

Jak to funguje? - Kuličkové pero

Objevení kuličkového pera výrazně usnadnilo psaní.

Jak to funguje? - Laserová tiskárna

Pomocí animace poznáme strukturu a funkce laserové tiskárny.

Středověké oblékání západní Evropy (15. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

V dílně Leonarda da Vinciho (Florencie, 16. století)

Obdivujme dílnu geniálního renesančního polyhistore ve Florencii, kde jsou jeho nejdůležitější vynálezy a umělecká díla.

Výroba papíru

Výroba papíru má již dvoutisíciletou minulost.

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. století)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie s opěrnými pilíři a rozetami je jedním z klenotů francouzské gotické architektury.

Obytný most ve středověku (London Bridge, 16. století)

Během tudorovské éry bylo postaveno kolem 200 budov na obytném mostě přes řeku Temže.

Reformované kolegium v Debrecíně (18. stol.)

Jedna z nejstarších škol v Maďarsku, kde studovalo několik renomovaných Maďarů.

Středověká kovárna

Práce kovářů byla jedna z prvních povolání v dějinách lidstva a stala se ještě důležitějším během středověku.

Kroje západní Evropy (Nový věk, 16. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Noemova archa

Podle Bible, Noe postavil archu na příkaz Boha, aby tak zachránil svou rodinu a zvířata před potopou.

Vinařský kraj

Vína z vinařské oblasti Tokaj se staly v novověku dobře známé a mezinárodně uznávané.

Added to your cart.