Fungování plavebních komor

Fungování plavebních komor

Plavební komora slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.

Zeměpis

Klíčová slova

řeka zámky, dekorativní brána, plavební komora, zámkový systém, doprava, Vodní doprava, lodní, loď, řeka, Hladina vody, výškový rozdíl, zeměpis

Související doplňky

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Boj Nizozemska proti moru (17. století)

Obyvatelé severní části Holandska úspěšně bojovaly proti moru v sterdoveku i v novověku.

Jak funguje eskalátor?

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování eskalátorů.

Jak to funguje? - Sonar

Sonar funguje na principu radaru, které místo rádiových vln používá ultrazvuk.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Panamský průplav

Panamský průplav je umělá plavební cesta, která byla vytvořena na zkrácení lodních cest mezi Tichým a Atlantským oceánem.

Perlorodka říční

Druh měkkýše rozšířeného ve sladkých vodách.

Systém ochrany před povodněmi

Ochranná hráze, nebo, v případě menších povodní, letní hráz zajišťuje ochranu proti povodňových škodám.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Vodní kola v Sýrii (Hamá, 13. století)

Pomocí středověkých arabských vodních kol mohli přepravovat vodu i na velmi velké vzdálenosti.

Vodní turbína, generátor

Vodní turbíny transformují kinetickou energii vody do elektrického proudu.

Kontejnerová loď

Komerční námořní cesty kontejnerových lodí, které se rozšířily po druhé světové válce tvoří globální síť.

Added to your cart.