Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Známé dílo navržené Frankem Lloydem Wrightem je mistrovským kouskem moderní organické architektury.

Výtvarné umění

Klíčová slova

Fallingwater, Frank Lloyd Wright, organická architektura, moderní architektura, chata, Bear Run, Edgar J. Kaufmann, 20. století, USA, építészettörténet, přirozené prostředí, dějiny umění, vodopád, terasa, harmonie, železobeton, architektura, potok, Skála, les, Filozofie, Moderní

Související doplňky

Scénky

Fallingwater

 • dům pro hosty - Z hlediska materiálu i struktury je podobný hlavní budově.
 • hlavní budova - Třípodlažní hlavní budova zcela splývá s okolní krajinou. Toto dílo nově interpretuje vztah mezi člověkem, přírodou a architekturou.
 • most
 • vodopád - Vodopád na potoce Bear Run je 9 m vysoký. Valí se jím obrovské množství vody během jarního tání sněhu.
 • Bear Run - Tento potok je přítokem řeky Youghiogheny. Jeho délka dosahuje přibližně 8 km. Nachází se v kraji Fayette amerického státu Pensylvánie, v Apalačských horách.
 • cesta - Přístup k budovám zabezpečuje příjezdová cesta.
 • krytý schodišťový průchod - Spojuje hlavní budovu a dům pro hosty, které byly postaveny na svahu v různé výšce.

Fallingwater se nachází v americkém státě Pensylvánie, v kraji Fayette. Tento víkendový dům byl postaven pro rodinu Kaufmann z Pittsburghu. Jeho výstavba probíhala v letech 1936-1939. Tuto výjimečnou stavbu navrhl jeden z průkopníků moderní architektury, Frank Lloyd Wright.

Mnozí ho považovali za nejznámějšího amerického architekta v prvních desetiletích 20. století. Skloubil filozofii Chicagské školy z 19. století s moderními směry a vlastními představami. Wright, který byl v první polovině 20. století jedním z nejvýznamnějších architektů, vytvořil organický styl. Organická architektura usilovala o harmonii mezi budovami a přírodním prostředím. Ve Wrightově případě pojem „organický“ znamenal i vnitřní strukturální jednotu, jednoduchost a čistotu.

Dům Fallingwater se brzy stal velmi známým. Odborníci zdůrazňovali zejména inovativní strukturu a dokonalý soulad s přírodním prostředím. Tato stavba se dostala spolu se svým projektantem na titulek slavného magazínu Time již v roce 1938. V roce 1991 Americký institut architektů (AIA) tento dům vyhlásil za „nejlepší americké architektonické dílo všech dob“.

Rodina Kaufmann používala tuto stavbu jako víkendový dům do roku 1963. V zmíněném roce Edgar Kaufmann Jr. dům daroval jedné neziskové organizaci (Western Pennsylvania Conservancy) se sídlem v Pittsburghu. V této budově, která se těší neoblomné oblíbenosti, zřídili muzeum. Každoročně ho navštíví mnoho turistů.

Hlavní budova

 • terasa
 • pergola
 • vchod - V souladu s návrhem architekta vchod vůbec není nápadný, sotva ho vidět v dané struktuře.
 • bylinková terasa
 • krytý schodišťový průchod - Spojuje hlavní budovu a dům pro hosty, které byly postaveny na svahu v různé výšce.
 • schodiště
 • pánev
 • cesta - Přístup k budovám zabezpečuje příjezdová cesta.

Hlavní budova a dům pro hosty, které jsou spojeny krytým schodišťovým průchodem, se zrodily v znamení organického stylu.
Wright si během navrhování za určující prvky vybral potok, vodopád, skálu a les. Skála je prakticky součástí víkendového domu a na některých místech trámy domu doslova objímají okolní stromy. Stěny železobetonové konstrukce byly pokryty kameny, které byly vytěženy v blízké dole. Voda je přítomna všude, jelikož hlavní budova byla postavena nad vodopádem. Když vykročíme na kteroukoli terasu, okamžitě se staneme součástí okolního prostředí.
Architekt použil pouze 2 barvy: červenou na ocelových prvcích a okrovou na betonových prvcích. To dále umocňuje organický charakter budov a jejich soulad s přírodou.

Dynamismus hlavní budovy vytvářejí konzolové terasy a ploché střechy, jejichž tvar připomíná vodopád pod domem. Vodorovné linie parapetů a říms jsou vyvážené svislými liniemi kmenů stromů. Exteriér a půdorys domu jsou založeny na systému pravoúhlých linií.
Wright věnoval velkou pozornosťaj detailům. Zaokrouhlil okraj železobetonových teras a pečlivě navrhl i rozmístění obrovských skleněných povrchů. Budova díky tomu vyzařuje přirozenou lehkost a dynamiku.

Dům pro hosty

 • garáže - Na spodním podlaží domu pro hosty se nachází garáž pro 4 vozidla.
 • prádelna - V budově se nacházejí také různé obslužné místnosti a ubytování pro personál.
 • obývací prostor
 • plavecký bazén - Je naplněn vodou z přírodního pramene. Voda, která protéká jeho okrajem, stéká po skalách zpět do potoka Bear Run.
 • krytý schodišťový průchod - Spojuje hlavní budovu a dům pro hosty, které byly postaveny na svahu v různé výšce.

Průchod

Vodopád

Dům Fallingwater byl postaven nad jedním z vodopádů potoka Bear Run. Objednatel, Edgar J. Kaufmann si původně chtěl dát postavit dům na druhém břehu potoka, oproti vodopádu, ale Wright ho přesvědčil, aby ho postavili nad vodopádem.
Podle architekta budova se tímto způsobem stane součástí přírody a vodopád zas součástí majitelova života. Přestože vodopád se z domu nedá vidět, žblnkot vody slyšet neustále.

Procházka

Animace

Vyprávění

Fallingwater se nachází v USA, nedaleko města Pittsburgh. Tento víkendový dům navrhl pro rodinu Kaufmann jeden z nejvýznamnějších architektů 20. století, Frank Lloyd Wright.
Toto mistrovské dílo organického stylu je postaveno nad vodopádem a vytváří výjimečnou harmonii s potokem, skalami a lesem. Železobetonová konstrukce byla pokryta kameny, které byly vytěženy v okolí. Díky obrovským terasám obyvatelé domu se cítí jako součást přírody.
Dům pro hosty, který stylem i tvarem připomíná hlavní budovu, byl dokončen v roce 1939. Budovy postavené na svahu jsou spojeny schodišťovým průchodem, který je svrchu krytý a zboku otevřený.
Víkendový dům, který byl pojmenován jako Fallingwater kvůli vodopádu, se brzy stal velmi známým a oblíbeným.
V roce 1991 Americký institut architektů vydává toto Wrightovo umělecké dílo za „nejlepší americké architektonické dílo všech dob“.

Související doplňky

Stavba paneláku

Budovy postavené z betonových bloků panelárny byly rozšířeny v bývalých socialistických zemích.

Tradiční japonský dům

Animace nám představuje tradiční japonský městský dům s dřevěnou konstrukcí, tedy mačiju.

Kaple Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francie, 1950)

Tuto poutnickou kapli navrhl francouzský architekt Le Corbusier, jeden z největších architektů 20. století.

Moderní kancelářská budova

Úspora energie a ochrana životního prostředí jsou důležitými faktory při návrhu moderních kancelářských budov.

Opera v Sydney (1973)

Vzhledem ke své konstrukci a umístění, opera australského města je jedním z nejpozoruhodnějších operních domů na světě.

Pasivní dům

V pasivním domě je možné zajistit komfortní vnitřní teplotu bez použití tradičních topných a chladicích systémů.

Legendární stavby

Tato scénka vám představuje sbírku legendárních architektonických děl z dějin lidstva.

Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

Vysoké budovy

Vysoké budovy jsou tisíciletými památkami lidské historie a vývoje techniky.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Added to your cart.