Car Petr I. Veliký

Car Petr I. Veliký

Petr Veliký se snažil modernizovat Ruskou říši podle západoevropského modelu.

Dějepis

Klíčová slova

Peter I, Petrohrad, car, monarcha, Ruský, říše, modernizace

Související doplňky

Ludvík XIV. (král Slunce)

Tento francouzský panovník byl jedním z nejdéle panujících evropských králů.

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě (16. století)

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě byl postaven za vlády ruského cara Ivana Hrozného.

Habsburský panovnický pár (19. století)

Císař František Josef I. a jeho manželka nádherná Alžběta se vzali ve Vídni v roce 1854, bohužel jejich manželství bylo nešťastné.

Kroje západní Evropy (Nový věk, 16. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Kroje západní Evropy (Nový věk, 17. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Kroje západní Evropy (Nový věk, 18. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Mongolský chán (13. století)

Vládcem obrovské Mongolské říše byl velký chán.

Slované

Dnešních Slovanů lze rozdělit do tří hlavních skupin. Většina z nich žije v 14 evropských zemích.

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Boj Nizozemska proti moru (17. století)

Obyvatelé severní části Holandska úspěšně bojovaly proti moru v sterdoveku i v novověku.

Fungování děla (18. století)

Dělo bylo důležitým typem střelných zbraní nového věku, které bylo možné použít jak na souši, tak na vodě.

Habsburská císařská pěchota

Pěchota armády habsburské říše byla nasazena v mnoha bitvách.

Indický maharádža a jeho manželka (18. století)

Maharádžové byli hinduističtí vládci jednotlivých oblastí Indie.

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Added to your cart.