Byzantský císař (6. století)

Byzantský císař (6. století)

Císař byl vládcem Byzantské říše, která byla "dědicem Římské říše".

Dějepis

Klíčová slova

Byzantský císař, Byzanc, císař, Středověk, Konstantinopol, oblečení, ornament, historie, vzhled

Související doplňky

Otázky

 • Které město bylo centrem Byzantské říše?
 • Po kom bylo pojmenováno hlavní město Byzantské říše?
 • Na kterých kontinentech se rozprostíraly teritoria Byzantské říše?
 • Nástupcem které říše je Byzantská říše?
 • Jaký titul měl panovník Byzantské říše?
 • Jaký byl řecký název Konstantinopole?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV Byzantionu se zachovalo mnoho tradic starověké Římské říše.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nByzantské vojsko nebylo schopno ochránit říši před útoky barbarů.
 • Co neplatí pro středověkou Byzantskou říši?
 • Který jazyk byl úředním jazykem Byzantské říše?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nByzantský císař byl i hlavou církve.
 • Která skupina byla nejpočetnější v byzantské armádě?
 • Kdo byl nejvýznamnějším byzantským panovníkem v raném středověku?
 • Co se nestalo během panování Justiniána I.?
 • Který Justiniánův čin byl\nnejdůležitější z kulturně-historického hlediska?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nÚzemí Byzantské říše\nse v středověku soustavně rozrůstalo.
 • Který národ si v 15. století\npodmanil Byzantskou říši?
 • Kdy si cizí dobyvatelé podmanili Konstantinopol?
 • Během vlády kterého panovníka dosáhla Byzantská říše největší rozlohu?
 • Kdy vládl císař Justinián I.?
 • Co nebylo charakteristické pro Byzantskou říši v pozdním středověku?
 • Co bylo oficiálním názvem hlavního města (Konstantinopole)?
 • Kdy se Římská říše rozdělila na dvě části?

Scénky

Související doplňky

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše. Dnes funguje jako muzeum.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Historická topografie (významné osobnosti - univerzitní historie)

Najděte současnou krajinu a přiřaďte k ní významnou historickou osobnost.

Katedrála svatého Alexandra Něvského (Sofia, 20. století)

Pravoslavný chrám postavený v novobyzantském stylu je jeden ze symbolů bulharského hlavního města.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Madarský jezdec

Skalní reliéf, který se nachází v Bulharsku, byl zhotoven asi na přelomu 7. a 8. století.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Slavic warriors

Slavic warriors were greatly respected throughout Europe in the Middle Ages.

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Středověké oblékání západní Evropy (5-10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Barbarské oblečení (5. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Added to your cart.