Byzantský císař (6. století)

Byzantský císař (6. století)

Císař byl vládcem Byzantské říše, která byla "dědicem Římské říše".

Dějepis

Klíčová slova

Byzantský císař, Byzanc, císař, Středověk, Konstantinopol, oblečení, ornament, historie, vzhled

Související doplňky

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše. Dnes funguje jako muzeum.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Historická topografie (významné osobnosti - univerzitní historie)

Najděte současnou krajinu a přiřaďte k ní významnou historickou osobnost.

Katedrála svatého Alexandra Něvského (Sofia, 20. století)

Pravoslavný chrám postavený v novobyzantském stylu je jeden ze symbolů bulharského hlavního města.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Madarský jezdec

Skalní reliéf, který se nachází v Bulharsku, byl zhotoven asi na přelomu 7. a 8. století.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Slavic warriors

Slavic warriors were greatly respected throughout Europe in the Middle Ages.

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Středověké oblékání západní Evropy (5-10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Barbarské oblečení (5. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Added to your cart.