Borovice lesní

Borovice lesní

Jeden z nejrozšířenějších druhů borovic na světě, který pochází z Eurasie.

Biologie

Klíčová slova

Borovice lesní, Borovice, jehličnatý les, gymnosperms, jehla, evergreen, Kužel, borovicotvaré, pryskyřice, les, pestík, trvalka, dřevnatý, rodák, Eurasia, strom, rostlina, list, biologie

Související doplňky

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský je hmotností největší živý organismus.

Výšková stupňovitost

V horách se podnebí, půda, flóra a fauna mění s nadmořskou výškou.

Vegetační stupně lesů

Stupně různých typů lesů se mohou lišit.

Život v období permu

Tato 3D scénka vám představí flóru a faunu z poslední periody paleozoika.

Životní cyklus rostlin

Vývoj mechorostů, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin charakterizuje střídání generací.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Kaštan koňský

Tato animace zobrazuje jak se strom kaštanu mění v průběhu ročních období.

Odlesňování

Odlesňování má mnoho negativních dopadů na životní prostředí.

Půdní typy (půdní profily)

Tato animace prezentuje různé půdní typy.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Jabloň

Jablko je celosvětově jedním z nejoblíbenějších ovocí.

Added to your cart.