Bohové starověkého Egypta

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Dějepis

Klíčová slova

bohové, Amon, Re, Thovt, Hathor, Anup, Sutech, Sobek, Hor, hieroglyf, Sachmet, mytologie, Egypt, starověk, bůh, náboženství, Bůh slunce, faraon, legenda, nástěnná malba, Bastet, Chrám, polyteismus, svatyně, faráři, oběť, papyrus, historie

Související doplňky

Otázky

 • Co charakterizuje starověké egyptské náboženství?
 • Kdo byl bohem písma a vědy?
 • Kdo byl bohem nepořádku a ničení?
 • Kdo byl symbolem mládí a obrození?
 • Kdo byl patronem koček?
 • Kdo byl bohem/bohyní krásy a lásky?
 • Které božstvo zobrazovaly v podobě sokola?
 • Které božstvo zobrazovaly v podobě krokodýla?
 • Které božstvo zobrazovaly v podobě krávy?
 • Které božstvo zobrazovaly s hlavou ibise?
 • Které božstvo zobrazovaly v podobě šakala?
 • Kdo byl dítětem Usira a Esety?
 • Po kom byl pojmenován první měsíc starověkého egyptského kalendáře?
 • Kdo byl patronem lékařů?
 • Egyptští panovníci byli pozemskými zástupci...
 • Kdo odpovídá řecké Afroditě?
 • Kdo byl přítomen při vážení srdce mrtvých?
 • Které město bylo nejdůležitějším centrem Amonova kultu?
 • Který bůh se považoval za otce faraonů?
 • Který bůh je nejstarší?
 • Kdo byl bůh slunce?
 • S hlavou jakého zvířete zobrazovaly Sobeka?
 • S hlavou jakého zvířete zobrazovaly Anupa?
 • S hlavou jakého zvířete zobrazovaly Hora?
 • Kdo byl bohem mumifikace?

Scénky

Bohové

Panteon bohů

 • Amon
 • Re
 • Thovt
 • Hathor
 • Sachmet
 • Anup
 • Sutech
 • Sobek
 • Hor
 • Bastet

Nadpozemský svět starověkých Egypťanů sestával z mnoha výjimečných bytostí. Kromě různých duchů a démonů hlavní role byla přidělena bohům, kteří zosobňovali neviditelné síly přírody. Bohové byly umístěni do obrovského panteonu.

Staroegyptští bohové mají mnohé výjimečné vlastnosti. Často jsou zobrazováni jako antropomorfní božstva: mají lidskou podobu a lidské vlastnosti, ale známější jsou ty zobrazení, které je ztvárňují s lidským tělem a zvířecí hlavou. Někteří bohové jsou zobrazení i v čistě zvířecí podobě.
Další důležitou vlastností je jejich funkce. Každý bůh má několik úkolů a činností. Ty často splývají, doplňují a prolínají se s funkcemi jiných bohů.
Na rozdíl od bohů jiných starověkých kultur, egyptští bohové se k pozemským smrtelníkům obvykle nechovali nepřátelsky, ale právě naopak, pomáhali jim a byli k nim dobrotiví.

Jedním z nejstarších a bezpochyby nejoblíbenějších a nejvíce uctívaných bohů byla ústřední postava kultu slunce, bůh Re. K říši Rea nepatřilo pouze nebe, ale i zem a podsvětí.
On je hlavní postavou i ve více mýtech o stvoření. Podle jednoho z nich se lidé zrodily z jeho slz. Faraóni se považovali za „syny Rea“.

Chrám

 • Amon
 • Re
 • Thovt
 • Hathor
 • Sachmet
 • Anup
 • Sutech
 • Sobek
 • Hor
 • Bastet

Ve starověkém Egyptě v souvislosti s nadpozemským světem neexistovaly oficiálně stanovené doktríny. Mýty, které zde existovaly od pradávna, měli množství verzí. To je jeden z mnoha důvodů, proč je pro egyptské náboženství charakteristický polyteismus (mnohobožství).

Starověcí Egypťané postavili svým bohům monumentální chrámy. Každé božství mělo svůj vlastní kult, který byl obvykle úzce spjat s jedním městem.
Do svatyně, která se nacházela v nejvnitřnější části chrámu, umístili sochu daného boha. Obětní dary ukládaly do chrámových skladů.

Obyčejní lidé se mohli dostat pouze po bránu daného chrámu. Obřady vedli kněží. Tyto obřady sestávaly hlavně z „krmení“ bohů, „péče“ o bohů a předkládání obětí.
Kněží měli ve starověké egyptské společnosti významné postavení, a to nejen díky náboženské roli, ale i ovládání písma a vědeckým poznatkům.

Animace

 • Amon
 • Re
 • Thovt
 • Hathor
 • Sachmet
 • Anup
 • Sutech
 • Sobek
 • Hor
 • Bastet

Rodokmen

 • Amon
 • Re
 • Thovt
 • Hathor
 • Sachmet
 • Anup
 • Sutech
 • Sobek
 • Hor
 • Bastet

Po vzniku egyptské říše kněží se pokusili vytvořit z množství místních božstev strukturovaný panteon. Vytvoření panteonu bylo téměř nemožné, protože se místní božstva často zaměňovali a prolínaly. Synkretismus („splynutí“ dvou bohů) dále komplikoval celou situaci.
Navíc některé mytologické příběhy si protiřečí v případě daných božstev. Týká se to hlavně původu božstev.

Na březích Nilu (na jeho středním toku a v oblasti delty) se ve velkém množství vyskytoval šáchor papírodárný. Starověcí Egypťané z této rostliny vyráběly materiál s povrchem, na který se dalo psát. To byl jeden z prvních nosičů písma. Egypťané ho používali na každodenní psaní (démotickým písmem).
Vláknitý stonek rostliny nasekali na tenké pásy, které na dřevěné desce poskládali jeden k druhému. Pak je navlhčily a dřevěným kladivem uhladily. Následně na tuto vrstvu křížem uložili další pásy a zopakovali předešlý postup. (Později bylo kladivo nahrazeno lisováním.) Takto zpracovaný papyrus vysušili na slunci a pak jeho povrch zbrousili nahladko.
Papyrus, který se prodával ve formě svitků i listů, byl velmi žádaným a drahým artiklem.
Přestože se tento materiál nepovažuje za trvanlivý, písek mu zajistil suché a teplé prostředí a tím ho zakonzervoval. Díky tomu se část starověkých papyrů zachovala i pro další generace.

Procházka

 • Amon
 • Re
 • Thovt
 • Hathor
 • Sachmet
 • Anup
 • Sutech
 • Sobek
 • Hor
 • Bastet

Vyprávění

Když zmíníme starověký Egypt, většina z nás si představí pyramidy, faraony, mumie a hieroglyfy, ale stejně zajímavé je i náboženské přesvědčení lidí, kteří zde žili v té době.
Hlavními postavami starověkých, poutavých mýtů jsou samozřejmě bohové. Jejich výjimečná společnost nabyla během tisíciletí velký počet členů.
Bohy, kteří byli obvykle nápomocní a přátelští, zobrazovaly v čistě zvířecí nebo čistě lidské podobě. Nejčastěji je však zobrazují s lidským tělem a zvířecí hlavou. Další důležitou vlastností bytostí zosobňujúcich neviditelné síly přírody byla jejich role, kterou jim přisoudila lidská představivost.
Obyvatelé starověkého Egypta postavili svým bohům obrovské chrámy. Vnitřek chrámu ukrývalo svatyni, kde byla umístěna socha daného božství. Kněží, kteří vedli obřady zde předkládaly obětní dary.
Přestože egyptologové v posledních desetiletích objasnily mnoho aspektů starověkého Egypta, náboženský svět tehdejších lidí je pro náš moderní svět stále mystický a tajemný.

Související doplňky

Džoserova pyramida (Sakkára, 27. století př. Kr.)

Tato stupňovitá pyramida postavena v 27. století pr. Kr. byla první pyramida v starověkém Egyptě.

Egyptský faraon a jeho manželka (2. tisíciletí př. Kr.)

Faraoni, uctíváni jako bohové, byli páni života a smrti.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Hrobka faraóna Tutanchamona (14. století před Kr.)

Odkrytí hrobky egyptského faraona je jeden z největších archeologických objevů 20. století.

Oblékání ve starověkém Egyptě

Obyvatelé starověkého Egypta nosili charakteristické oblečení a šperky.

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Rosettská deska

Pomocí Rosettské desky se podařilo rozluštit hieroglyfické písmo.

Starověká Egyptská plachetnice

Říční a námořní lodě starověkých Egypťanů byly jednosťažňové plachetnice vybavené vesly.

Starověké zemědělství v údolí Nilu

Podle starodávné pověry starověký Egypt je darem Nilu, protože řeka hrála důležitou roli ve vzestupu egyptské civilizace.

Bitva u Kadeše (1285 př.Kr.)

Jedna z největších bitev starověkého Východu se odehrála mezi starověkým Egyptem a Chetitskou říší, byla nerozhodná.

Bitva u Megida

Faraon Thutmose III. porazil spojence proti němu.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Added to your cart.