Bizon americký

Bizon americký

Bizon americký je největší savec Severní Ameriky.

Biologie

Klíčová slova

bizon, sudokopytníci, savec, přežvýkavec, přežvýkavci, prérie, býložravý, ohrožené druhy, roh, Spojené státy americké, Severní Amerika, Amerika, kráva, býk, lýtko, stádo, stěhování, populace, myslivost, zvíře, Obratlovci, biologie

Související doplňky

Scénky

Bizon americký

V travnatých oblastech Severní Ameriky byl americký bizon kdysi obrovským zvířetem pasoucím se ve velkých stádech. Populace bizonů byla kdysi odhadovaná na několik desítek milionů kusů; kvůli intenzivnímu lovu byli však koncem 19. století téměř na pokraji vyhubení. Nadměrný lov snížil celkový počet bizonů na několik stovek jedinců a jen díky aktivní ochraně nevyhynul tento živočišný druh. Dnes jejich počet vzrostl na více než 500 000.

Rozměry

 • výška v kohoutku: 152-186 cm
 • délka: 200-350 cm
 • hmotnost: 318-1000 kg
 • býk (♂) - Je mnohem větší a těžší než kráva.

Konstrukce

 • tlustý krk
 • široké čelo
 • zakřivené rohy
 • ocas ukončený střapcem chlupů
 • kopyto
 • hnědý kožich - Během léta bizon americký líná ve velkých chomáčích, ale na podzim mu vyroste nový kožich. Je to tak dobrý izolátor, že teplo vyzařující z těla bizona neroztaje sníh padající na srst.

Jednou z nejpozoruhodnějších charakteristik bizona amerického jsou krátké zakřivené rohy, jaké mají krávy i býci. Využívá své rohy na obranu a útok.
Bizon americký je mohutný a vypadá mnohem masivněji než bizon evropský. Má delší srst na krku, čele a přední části trupu a kratší nohy. Navzdory své obrovské velikosti je velmi aktivní a rychlý: je schopen vyskočit až do výšky 180 cm a běžet rychlostí až 60 km/h.

Vnitřní orgány

 • mozek
 • mícha
 • jícen
 • průdušnice
 • plíce
 • srdce
 • tlusté střevo
 • močový měchýř
 • anální otvor
 • tenké střevo
 • ledviny
 • žaludek
 • játra

Bizon americký je jedním ze 150 druhů přežvýkavců na světě. Přežvykování je proces, když zvíře rostlinnou potravu nejprve sežvýká a spolkne a poté natrávenou směs několikrát zvrátit zpět do úst, kde ji znovu přežvýkává.
V důsledku toho se vláknitá rostlinná potrava rozmělňuje, a enzymy produkované bakteriemi žijícími v žaludku uvolňují glukózu z celulózy buněčné stěny rostliny.

Kostra

 • masivní lebka
 • prodloužené výběžky obratlů
 • zakřivené rohy - Na rozdíl od parohů, které se každoročně shazují, rohy jsou trvalé.
 • páteř
 • žebra
 • pánev
 • stehenní kost
 • holenní kost
 • prstové kosti
 • podpatní kosti
 • hrudní kost
 • předloktí
 • pažní kost
 • lopatka

Stejně jako většina přežvýkavců, bizon americký nemá horní řezáky. Výsledkem toho je, že není schopen odkousnout trávu, místo toho ji trhá. V důsledku toho se může pást pouze na vysokých travnatých pastvinách.

Výskyt

Až do konce 19. století se lokalita amerického bizona rozkládala od Skalistých hor na západě až po Atlantský oceán na východě; od Velkých jezer na severu až po Mexický záliv na jihu. Většina drasticky zredukované populace se dnes nachází v Yellowstonském národním parku a v Národním parku Wood Buffalo v Kanadě.

Krávy a telata žijí odděleně od býků během celého roku a tvoří velké stádo sestávající z několik set jedinců jen během doby páření. Bizon americký neustále mění své biotopy. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení však není pravda, že do konce 19. století migrovaly sezónně ze severu na jih.

Animace

 • tlustý krk
 • široké čelo
 • zakřivené rohy
 • ocas ukončený střapcem chlupů
 • kopyto
 • hnědý kožich - Během léta bizon americký líná ve velkých chomáčích, ale na podzim mu vyroste nový kožich. Je to tak dobrý izolátor, že teplo vyzařující z těla bizona neroztaje sníh padající na srst.
 • jícen
 • žaludek

Vyprávění

V travnatých oblastech Severní Ameriky byl americký bizon kdysi obrovským zvířetem pasoucím se ve velkých stádech. Populace bizonů byla kdysi odhadovaná na několik desítek milionů kusů; kvůli intenzivnímu lovu byli však koncem 19. století téměř na pokraji vyhubení. Nadměrný lov snížil celkový počet bizonů na několik stovek jedinců a jen díky aktivní ochraně nevyhynul tento živočišný druh. Dnes jejich počet vzrostl na více než 500 000.

Jednou z nejpozoruhodnějších charakteristik bizona amerického jsou krátké zakřivené rohy, jaké mají krávy i býci. Využívá své rohy na obranu a útok.
Bizon americký je mohutný a vypadá mnohem masivněji než bizon evropský. Má delší srst na krku, čele a přední části trupu a kratší nohy. Navzdory své obrovské velikosti je velmi aktivní a rychlý: je schopen vyskočit až do výšky 180 cm a běžet rychlostí až 60 km/h.

Bizon americký je jedním ze 150 druhů přežvýkavců na světě. Přežvykování je proces, když zvíře rostlinnou potravu nejprve sežvýká a spolkne a poté natrávenou směs několikrát zvrátit zpět do úst, kde ji znovu přežvýkává.
V důsledku toho se vláknitá rostlinná potrava rozmělňuje, a enzymy produkované bakteriemi žijícími v žaludku uvolňují glukózu z celulózy buněčné stěny rostliny.

Stejně jako většina přežvýkavců, bizon americký nemá horní řezáky. Výsledkem toho je, že není schopen odkousnout trávu, místo toho ji trhá. V důsledku toho se může pást pouze na vysokých travnatých pastvinách.

Až do konce 19. století se lokalita amerického bizona rozkládala od Skalistých hor na západě až po Atlantský oceán na východě; od Velkých jezer na severu až po Mexický záliv na jihu. Většina drasticky zredukované populace se dnes nachází v Yellowstonském národním parku a v Národním parku Wood Buffalo v Kanadě.

Krávy a telata žijí odděleně od býků během celého roku a tvoří velké stádo sestávající z několik set jedinců jen během doby páření. Bizon americký neustále mění své biotopy. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení však není pravda, že do konce 19. století migrovaly sezónně ze severu na jih.

Související doplňky

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Jamestown (17. století)

Jamestown, první stálé sídlo Angličanů na východním pobřeží Severní Ameriky, byl založen  v roce 1607.

Jelen lesní

Jelen lesní je velký sudokopytník z čeledi jelenovitých. Nejtypičtějším znakem pro samce jsou parohy.

Jeskyně Altamira

Tato světoznámá vápencová jeskyně, která ukrývá obdivuhodné jeskynní malby, je jedním z nejdůležitějších archeologických nalezišť paleolitického umění.

Mamut srstnatý

Mamut je vyhynulý rod z čeledi slonovitých a řádu chobotnatců. Lovili ho pravěcí lidé.

Panda velká

Seznamte se s medvědem, který se stal symbolem pro ochranu zvířat.

Státy a města USA

Tato animace nás seznámí s největším městy a členskými státy USA.

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, který zobrazuje čtyř prezidentů, je národním památníkem USA.

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Added to your cart.