Bitva u Lepanta (1571)

Bitva u Lepanta (1571)

Flotila Svaté ligy v proslulé mořské bitvě porazila Osmanská flotilu.

Dějepis

Klíčová slova

Lepanto, námořní bitva, Bitva u Lepanta, Ali paša, Don Juan de Austria, Patrasský záliv, Osmanská říše, Svatá liga, souboj, flotila

Související doplňky

Námořní dělo (17. století)

Po suchozemských úspěších děla začaly používat i v námořní válce.

Benátky ve středověku

Benátky byly námořní velmoc a důležité centrum mořského obchodu.

Bitva při Jutsku (1916)

Tato bitva mezi Německem a Spojeným královstvím byla největší námořní bitva první světové války.

Bitva u Actia (31 před Kr.)

V bitvě u břehů Hellasu Octavianus sklidil rozhodující vítězství nad Antoniem.

Bitva u Midway (1942)

Jedna z největších bitev druhé světové války se ukázala být bodem obratu pacifické dějiště války.

Bitva u Trafalgaru (1805)

Během napoleonských válek anglické válečné loďstvo vedené admirálem Nelsonem porazilo španělsko-francouzskou válečnou flotilu.

Historická topografie (bitvy, univerzitní historie)

Vyznačte místa významných bitev v historii na slepé mapě.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

Turecký sultán

Vůdcové Osmanské říše byli sultáni, pánové života a smrti.

Bitva o Muhi (11-12. dubna 1241)

Zničující porážka Maďarů v boji proti Mongolům byla výsledkem několika špatných rozhodnutí.

Bitva u Bělehradu (4-22. Července 1456.)

Jedna z největších bitev Uhersko-tureckých válek. Dodnes ho připomíná polední zvonění v kostelích.

Bitva u Hastingsu (1066)

Vilém Dobyvatel normanský vévoda v této rozhodující bitvě zvítězil nad Anglosasy, později jako král upevnil svou moc v Anglii.

Bitva u Varny (1444)

Uherský král Vladislav III zemřel v prohrané protiturecké válce.

Bitva u Zamy (202 př.Kr.)

Během druhé punské války římská armáda vedená Sciponom porazila v Africe kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Maďarská vojenská lest (9-10. století)

Jezdecké kočovné národy dlouho účinně používali způsob lsti prostírající útěk a pak lest, kterou předstírali obklíčení protivníka.

Statečný cínový vojáček

Legendární postavička z pohádky Hanse Christiana Andersena ožívá zobrazením v diorame.

Added to your cart.