Benediktinské opatství v obci Ják (Maďarsko)

Benediktinské opatství v obci Ják (Maďarsko)

Románský kostel benediktinského opatství postavili v 13. století v centru obce.

Dějepis

Klíčová slova

church of Ják, Ják, Jáki Nagy Márton, Benediktinské, opatství, Szent Jakab-kápolna, Frigyes Schulek, St. George, kaple, Chrám, Rumunština, katolický, věž

Související doplňky

Benediktinské opatství (Tihany, Maďarsko)

Benediktinské opatství založil uherský král Ondřej I. v roce 1055

Opatství svatého Havla (11. století)

Mnoho století patřilo mezi přední evropské benediktinské opatství.

Pavlínsky klášter

Tento pavlínsky klášter byl postaven biskupem v Pécsi v roce 1225 pro poustevníky žijící v pohoří Mecsek.

Church of St John at Kaneo (Ohrid, 13th c.)

The Orthodox church, situated on a picturesque cliff, was named after John the Apostle

Gotická katedrála (Clermont-Ferrand 15. století)

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie s opěrnými pilíři a rozetami je jedním z klenotů francouzské gotické architektury.

Hierarchie středověké křesťanské církve (11. století)

Tato animace nám představí hierarchickou strukturu středověké západní křesťanské církve.

Historická topografie (poloha, Karpatská kotlina)

V zadání animace se zobrazí významná místa Karpatské kotliny.

Katolická pohřební kaple (Feldebrő, Maďarsko)

Jedna z nejvýznamnějších historických staveb budov v Maďarsku, farní kostel byl postaven v 11. století.

Klášter Melk (Rakousko)

Benediktinské opatství v Melku s 900 letou historií se nachází na břehu Dunaje.

Vikinský dřevěný kostel (Borgund, 13. století)

Dřevěný kostel v Norsku se zachoval v původní středověké podobě.

Zvony

Idiofonický hudební nástroj má několik provedení.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. století)

Budovy raně křesťanského hřbitova archeologicky jsou zajímavé ložiska.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano křesťanský hřbitov ve městě Pécs (Maďarsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Osídlení z doby Arpádovců

Ve vesnicích byly dominantními stavbami zemnice v období Arpádovců.

Náměstí Dóm (Segedín, Maďarsko)

Náměstí Dóm obsahuje téměř všechny významné památky mezi nimiž svojí jedinečností vyniká votivní kostel a pod arkádami najdeme Národní galerii portrétů.

Added to your cart.