Aztécký panovník (15. století)

Aztécký panovník (15. století)

Panovník stál v čele despotické Aztécké říše.

Dějepis

Klíčová slova

Aztécký, aztécký panovník, Aztec Empire, Tenochtitlan, Moctezuma II., dobytí, vojenský stát, Conquistador, Hernán Cortés, monarcha, Mexiko, král, Ciudad de México, Královské insignie, Španělsko, Střední Amerika, trůn, 15.-16. století, bohové, náboženství, Středověk, Modern Age, oblečení, hierarchie

Související doplňky

Otázky

 • Na území které dnešní země se nacházela Aztécká říše?
 • Na území kterého dnešního města se nacházelo aztécké hlavní město?
 • Pomocí jakého nástroje hráli Aztékové svou oblíbenou hru?
 • Jaký osud měl po zápase bederní míčové hry kapitán poraženého týmu?
 • Jak se dal v bederní míčové hře získat "gól"?
 • Jak se jmenovalo aztécké hlavní město?
 • Který dopravní prostředek byl nejdůležitější na území Tenochtitlánu?
 • Co si mysleli Aztékové\no španělských dobyvatelích, když je viděli poprvé?
 • Co bylo z vojenského hlediska největší nevýhodou Aztéků v porovnání s dobyvateli?
 • Kterou rostlinu Aztékové nepěstovali?
 • Kdy prožívala Aztécká říše své zlaté časy?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nDůležitou součástí aztéckého náboženství bylo i hromadné obětování lidí.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nAztécká říše žila v míru se svými sousedy, dokud se neobjevily španělští dobyvatelé.
 • Kdo byli konkvistadory?
 • Co bylo hlavním cílem konkvistadorů?
 • Kdo porazil Aztéckou říši?
 • Který panovník bojoval proti španělským dobyvatelem?
 • Kdo byl nejvyšším bohem v aztéckém náboženství?
 • Na kterém kontinentu se nacházela Aztécká říše?
 • Který národ dobyl Aztéckou říši?
 • Kdy si podmanili Aztéckou říši Evropané?
 • Který výraz se používá\ nv případě aztéckého panovníka?
 • Kdo byl posledním významným aztéckým panovníkem?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nBřehy Aztécké říše v jistém čase obmývali dva oceány.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nCortése ještě aztécký panovník považoval za poloboha.
 • Co nepřispělo k úspěchu dobyvatelů?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nDobyvatelé zbourali hlavní město Aztéků a na jeho místě postavili nové město.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPosledního aztéckého panovníka zavraždil vlastní lid, protože ho považovali za zrádce.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nNáboženství Aztéků bylo monoteistické.
 • Aztékové uctívali několik zvířat. Které zvíře nebylo mezi nimi?
 • Jaká vrstva nebyla součástí aztécké společnosti?
 • Nad kolika menšími podmaněnými zeměmi vládli Aztékové na přelomu 15.-16. století?
 • Jak nazvali Aztékové sami sebe?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nAztékové se v průměru koupali dvakrát za den.
 • Co neplatí pro Aztéckou říši?

Scénky

Související doplňky

Aztécký bojovníci (15. století)

Aztécké primitivní zbraně byly nedostatečné v boji proti španělským dobyvatelem.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Conquistadoři (16. století)

Španělští dobyvatelé své drtivé úspěchy mohli děkovat svým pancéřovým brněním a zbraním.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Kolonizace Ameriky (do roku 1763)

Po dobývání Nového světa Evropany se mapa Ameriky stala mnohobarevnou.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Incký bojovník (15. století)

Incké primitivní zbraně byly nedostatečné v boji proti španělským dobyvatelům.

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního dědictví.

Alhambra v 16. století (Španělsko)

Název tohoto velkolepého stavebního komplexu pochází z arabštiny a znamená „rudý“.

Axolotl mexický

Je druh obojživelníka, který si zachovává žábry i v dospělosti.

Perský panovník (5. století př. Kr.)

Panovníci staroperské říše byli slavní díky velikosti říše a bohatství.

Added to your cart.