A Föld, amelyen élünk

A Föld, amelyen élünk 4.

Підручник


MS-2130 - Видання 4, 116 сторінка

Автори: Makádi Mariann, Taraczközi Attila

Навчальний план: NAT 2007

A tankönyv nagymértékben támaszkodik a gyerekek spontán és irányított megfigyeléseire, önálló tapasztalatszerzésükre, a természeti és az épített környezetben szerzett élményeikre. Számít a kreatív tanulói és tanári munkára, valamint a taneszközökön kívüli információhordozók használatára. A megtanulandó tankönyvi szöveget érdekes, gyakran szépirodalmi művekből kölcsönzött szemelvények egészítik ki.
Added to your cart.