mozaMap

Електронни карти за интерактивни дъски

Интерактивните атласи MozaMap разширяват инструментариума на уроците по география и история. Елементите на различните карти са лесни за съставяне и промяна, което прави подготовката за урока по-проста и бърза.

Прочетете повече

Изтеглете и изпробвайте безплатно!
Софтуерът предоставя съдържанието на всички атласи достъпни за закупуване. Той предоставя и няколко свободно достъпни карти от всеки атлас.

Ключови функции на mozaMap

 • Навигация на картата (увеличение, влачене)
 • Активиране и деактивиране на слоеве, създаване на комбинирани карти
 • Създаване на записани изгледи
 • Опции за търсене
 • Вграден инструмент за чертане
 • Презентационни възможности
 • Съдържание, създадено от потребители
 • Анимации за илюстриране на исторически събития
 • Упражнения и въпроси
 • Интеграция с mozaBook
 • Възможности за персонализиране
mozaMap може да се инсталира на Windows Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10 операционни системи.
Added to your cart.