Какво ще стане с нас?

Да намерим решение на глобалните проблеми на околната среда!

Земята, на която живеем

Урокът ни запознава с повърхността на Земята и с континентите.

Какво ни разказва картата?

Урокът ни запознава с различните видове карти.

Помощници в ориентирането

От този урок ще научите как се ориентираме.

Какво представлява обмяната на веществата?

Животът представлява непрекъснато приемане и отделяне на вещества т.е. обмяна на веществата.

От корена до листата

Нека проследим пътя на водата в растенията: от корена до листата.

Здрав ли съм? Ще се разболея ли?

Понятията "здраве+ и "болест" отразяват две противоположни състояния на организма, за тях...

Как се променя човешкото тяло?

Урокът показва промените в човешкото тяло през различните етапи от живота.

Невидимите твари: червеите

Да се запознаем с таксономичния тип червеи чрез няколко типични вида.

Раждането на планините

От този урок ще научиш кои сили и как създават планините и планинските вериги.

Как се създава карта?

В този урок ще изясним понятията план, карта и мащаб.

В страната на сина на Бога на Слънцето

Дигиталният урок представя изключително разнообразната култура на някогашната империя на...

Насекоми в гората

По стъблото на дървото, в листата на клоните и пп земята живеят множество насекоми. Да се...

Воден проект

В този проект ще направите експерименти с водата.

Обмяна на материали и енергия при домакинствата

Къщата или апартаментът са като живи организми: те непрекъснато обменят енергия с...

Намали количеството боклук!

В наши дни количествата боклук придобиват застрашаващи размери. Ако начинът на живот на...

Как измерваме времето?

В урока се разказва за начините за измерване на времето, за инструментите и единиците, с...

Как групираме химичните реакции?

С помощта на опити се запознаваме с видовете химически реакции.

Как овладях е въздуха?

Урокът се спира на основните моменти от историята на летенето.

Added to your cart.