Какво ще стане с нас?

Да намерим решение на глобалните проблеми на околната среда!

Как овладях е въздуха?

Урокът се спира на основните моменти от историята на летенето.

Анатомия на сърцето (средна степен)

Урокът разказва за сърцето - място, устройство, кръвообращение и сърдечни тонове.

Течно или твърдо е стъклото?

Урокът показва необикновените свойства на стъклото, стъкло производството и видовете стъкла.

Как групираме химичните реакции?

С помощта на опити се запознаваме с видовете химически реакции.

Как летят птиците II.

Да изследваме анатомията и жизнените процеси на птиците от гледна точка на летенето.

Как летят птиците I.

Оперението на птиците и аеродинамичната форма на тялото играят важна роля при летенето.

Звуковите вълни около нас I.

Урокът разказва за звуковите вълни, които ни заобикалят.

Нахрани своя тирекс.

В урока се запознаваме с харалтерните особености на тиранозавър рекс.

Има ли вятърът енергия?

Урокът представя древни и съвременни начини за използването на енергията на вятъра.

Отровни ли са отровните жаби?

Урокът ни запознава със строежа и начина на живот на земноводните.

Как да ползваме спътниковите системи за ориентация?

Този урок ни насърчава да използваме глобалната система за ориентиране.

Активност? Радио? Радиоактивност

Урокът ни запознава с откриването на радиоактивността, с нейното позитивно и негативно...

Къде ще се срещнем?

Тук става ясно колко и какви данни са необходими за точното определяне на местоположението.

Огън в кълбото: вътрешен строеж на Земята

Вътрешната структура на Земята, пластовете на земната кора и техните характеристики са...

Как измерваме времето?

В урока се разказва за начините за измерване на времето, за инструментите и единиците, с...

Кое е било по-напред? Перото или птицата?

Търсим отговора на въпроса при кой животински вид са се появили за първи път перата в...

Бъди и ти д-р Кости!

Да се запознаем с видовете кости и с работата на антрополозите.

Опасни ли са лишеите за дърветата?

Лишеите са интересни живи организми, с тях ще се запознаем в този урок.

Познавате ли различните лица на гората?

Ще се запознаете с разположението и живота в широколистните гори.

Added to your cart.