Медицински дозиметър

Това е детектор на частици, който регистрира удари върху чувствителен диск.

Рибите в аквариума

Рибите не биха могли да останат живи без разтворения във водата кислород.

Added to your cart.