Карстово поле

Полето е най-голямата затворена дълбочинна карстова форма.

Спътникова снимка на северните части на Атлантическия океан. Цветовете не са естествени.

Териториите, обозначени със син цвят съдържат най-малко органични вещества, а тези,...

Температурна карта на Земята

Червеният цвят обозначава най-топлите райони, а синият - най-студените.

Added to your cart.