Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Приливи и отливи

Гравитацията на Луната предизвиква покачване и спадане на морското равнище.

Кръговрат на въглерода

При фотосинтезата въглеродът става част от органичната материя, а при дишане се отделя.

Континенти и океани

Земната кора е разделена на огромни пространства от суша - континенти, между които се...

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко високо развита е била...

Пирамидата на Джосер (Сакара, XXVII в. пр.Хр.)

Построена през 27 век пр.Хр., стъпаловидната пирамида била първата пирамида в Древен Египет.

Частите на човешкото тяло

Анимацията показва частите на главата, тялото и крайниците.

Йеменски хамелеон

Хамелеоните са влечуги, които имат способността да променят цвета си.

Геометрични еднаквости – транслация (преместване)

Анимацията онагледява преместването в равнина и в пространството.

Геометрични еднаквости – ротация

Анимацията представя нагледно една от геометричните еднаквости – ротацията.

Дагеротип (ранен фотоапарат)

Първият, използван успешно с търговска цел във фотографията метод за фиксиране на...

Държавите по света

Тази анимация показва държавите, техните знамена и столици.

Анатомия на дебелото черво

Дебелото черво е крайната част на храносмилателния канал.

Атомни бомби (1945)

Атомната бомба е едно от най-разрушителните оръжия в човешката история.

Дворецът в Кносос (II хилядолетие пр. Хр.)

Най-големият комплекс от сгради от бронзовата епоха на остров Крит, смятан за център на...

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Added to your cart.