Малък подковонос

Прилепите използват ултразвук за да се ориентират и да ловуват.

Легендарното пътeшествие на Дарвин

Легендарното пътешествие на Дарвин с кораба "Бигъл" изиграва решаваща роля в оформянето...

Мозъчни вентрикули и основни части на мозъка

Анимацията ни позволява да надникнем във вътрешната структура на мозъка.

Пагодата Лохе (Ханджоу, XII век)

Будистката пагода на шестте хармонии се намира в Китай на река Цянтан.

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната...

Пощенски дилижанс (Великобритания, ХVІІІ век)

Преди появата на моторните превозни средства писмата и другите пощенски пратки стигали до...

Високоскоростен влак TGV POS

Влакът се движи между Париж и Южна Германия с оптимална скорост 320 км/ч.

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

Електрически двигатели

Електрическите двигатели присъстват в различни области на нашето ежедневие. Да се...

Планетите и техните размери

Около Слънцето обикалят вътрешни, подобни на Земята планети и външни газови планети гиганти.

Египетски пирамиди (Гиза, ХХVІ в. пр.н.е.)

От седемте антични чудеса на света са оцелели единствено пирамидите в Гиза.

Домът на древния египтянин

В повечето домове в Древен Египет стаите били разположени по един и същ начин.

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

"Титаник" (1912)

В началото на ХХ в. "Титаник" е най-големият пътнически кораб в света.

Зрителна измама

Състояние, в което, информацията, събрана от окото е неправилно изтълкувана от мозъка.

Човешкият скелет

Вътрешната опорна структура на тялото, за която се залавят скелетните мускули.

Добив на природен газ (Норвегия)

Платформата за добив на природен газ Troll A е най-голямата морска платформа: масата й е...

Частите на човешкото тяло

Анимацията показва частите на главата, тялото и крайниците.

Горене на свещ

Човечеството използва свещите за осветление още от древността.

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Added to your cart.