Руският император Петър I и съпругата му

Повлиян от Западна Европа, владетелят опитал да модернизира Руската империя.

Тръстиков блатар

Тръстиковите блатари са грабливи птици, които се срещат почти навсякъде по света.

История на товарния транспорт

Тази анимация показва историческото развитие на товарния транспорт – от каруците, теглени...

Как работи микровълновата фурна

Анимацията показва устройството и начина на работа на микровълновата фурна.

Бежански лагер в Африка – Дарфур

След кризата в Дарфур (Судан) милиони хора са принудени да напуснат домовете си.

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

Село

Селото е първото по вид селище, създадено от човека.

Параклисът Нотър-Дам-дю-О (1950 г., Роншан, Франция)

Параклис за поклонения, проектиран от френския архитект Льо Корбюзие, един от най-...

Битката при Мегидо

В битката при Мегидо фараон Тутмос ІІІ побеждава организираната срещу него коалиция.

Гръцка и македонска фаланга

Фалангата възникнала като бойна формация на тежковъоръжената гръцка пехота.

Военните тактики на римската пехота

Древноримските легионери издигнали военната стратегия на най-високо ниво.

Селски дом в Централна Европа през 19. в.

Централноевропейските домове през 19. в. имали характерен интериор и външен облик.

Видра

Видрата е хищно живоно, което живее близо до водоеми.

Добив на злато през ХІХ в.

"Златната треска" в Калифорния започнала през 1848 г. край Сан Франциско.

Еволюцията на човека

Характеристиките на черепа и мозъка на човека показват значими промени в хода на неговата...

Египетски фараон и неговата съпруга (II хил. пр.Хр.)

Египетските фараони били почитани като богове, те били господари на живота и смъртта.

Германски войник (Първа световна война)

Германските войници през Първата световна война били добре обучени и разполагали с...

Тиктаалик

Представлява еволюционен преход между рибите и четирикраките сухоземни гръбначни.

Битката при Акциум

В тази решаваща битка край бреговете на Елада Октавиан печели победа над Марк Антоний.

Битката на Каталаунските полета (451)

Римската армия, предвождана от Аеций, спира хунското нашествие под предводителството на...

Added to your cart.