Ловен сокол

Ловният сокол е голяма хищна птица, широко разпространена в Европа и Азия.

Чавка

В градовете често се срещат групи от чавки. Сложното социално поведение на тези птици е...

Тръстиков блатар

Тръстиковите блатари са грабливи птици, които се срещат почти навсякъде по света.

Оцветяване на куб

Оцветяване на върховете, ръбовете и лицата на даден куб според критериите, определени в...

Линейка

Анимацията показва най-важното оборудване в една линейка.

Латимерия

Живо изкопаемо, което е важен етап в еволюцията на четирикраките животни.

Германски войник (II-ра Световна война)

Войниците на Вермахта във II-рата Световна война са добре обучени и добре екипирани с...

Щати и градове в САЩ

Тази анимация показва щатите и по-големите градове в САЩ.

Битката при Гавгамела (331 г. пр. Хр.)

В тази битка, смятана за образец на военна тактика, Александър Велики печели решаваща...

Цитра

Цитрата е инструмент, характерен за фолклорната музика в Централна Европа. На нея се...

Съкровищницата на Атрей (Микена, 14- ти век пр. Хр.)

Куполовидна гробница на мястото на древния град Микена, свързана с легендарния цар.

Голямата ступа (Санчи, II век пр. Хр.)

Този шедьовър на будистката архитектура се намира в Индия.

Древногръцки търговски кораб

Древните гърци станали известни като „морските превозвачи“ благодарение на своите модерни...

Битка при Зама (202 г. пр. Хр.)

Решаващото сражение в хода на Втората Пуническа война, в което римската армия, водена от...

Съвременна офис сграда

Пестенето на енергия и опазването на околната среда са важни фактори при проектирането на...

Стилът "ар нуво", дворецът Рейок в гр. Сегед, Унгария

Една от най-красивите сгради в стил "ар нуво" с архитект Еде Мадяр

Пожарна

Тази анимация представя конструкцията на пожарната кола.

Как работи лазерният принтер

Тази анимация показва как работят лазерните принтери.

Преносим компютър, Периферни устройства

С преносимия компютър може да се използват различни периферни устройства.

Added to your cart.