Тамплиери (XII-ХІІІ в.)

Един от най-важните рицарски ордени, създаден по време на кръстоносните походи.

Как работи LCD екранът

LCD екранът използва свойството на течните кристали да взаимодействат със светлината.

Град Ур (III хилядолетие пр. Хр.)

Древният град край река Ефрат бил важен център на шумерите.

Контрол на речта

Говоренето изисква синхронизирана дейност на няколко центъра в мозъка.

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Колонизация и деколонизация

Народите, извоювали независимостта си, променят политическата карта на света, съставена...

Часови зони

Земята е разделена на 24 часови зони. Часът в една часова зона се нарича стандартно време.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Млечнобяла планария

Един от най-разпространените видове плоски червеи.

Ацтекски владетел (XV в.)

Ацтекската империя била деспотична военизирана държава, ръководена от тлатоани.

Нефтена платформа

Преминаващата през средата на стоманената кула дълга тръба прониква в морското дъно и...

Струнен квартет

Струнният квартет е ансамбъл от четири струнни лъкови инструмента, който се появява в...

Еволюцията на съхраняването на данни

Капацитетът на устройствата за съхраняване на данни се увеличава с невероятен темп в...

Оптични средства

В наши дни се използват богата гама оптични средства, от микроскопи до телескопи.

Настолен компютър

Анимацията показва устройството на компютъра и неговите основни периферни устройства.

Какво представлява PET-CT?

Брагодарение на PET-CT получаваме визуална информация за анатомичното устройство и...

Сравнение между същински плодове и лъжливи плодове

Месестата част (перикарп) на същинските плодове се развива от плодника, а на лъжливите...

Червена горска мравка

Мравунякът се състои от царица, мъжки мравки и работнички.

Медоносна пчела

Пчелите произвеждат мед, който е сладко хранително вещество.

Added to your cart.