Инструменти за навигация от миналото

През вековете са изобретени много находчиви инструменти, които да помагат при...

Как работят компютърните мрежи?

Интернет ни помага бързо да изпращаме данни на далечни разстояния.

Езерата - произход и развитие

Езерата се образуват във вдлъбнатините на земната повърхност под въздействието на...

Обикновена афала

Афалите са морски бозайници, които използват ултразвук за ориентация.

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път...

Бактерии (за напреднали)

Бактериите са едноклетъчни живи организми без ядро с размери от няколко микрометра.

Нос, механизъм на обонянието

Обонятелните рецептори произвеждат електрични сигнали, когато бъдат стимулирани от миризми.

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Локомотив Стандарт Клас 3 2-6-2T

Тип парни локомотиви, използвани от "Бритиш Рейлуейз", произвеждани през 50-те години на...

Суецки канал

Суецкият канал е изкуствен воден път, който свързва Червено и Средиземно море.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Византийски император (VI в.)

Византийската империя била пряко продължение на Римската империя.

Ацтекски владетел (15. в.)

Ацтекската империя била деспотична военизирана държава.

Древноримски обсадни машини

Римските завоеватели притежавали ефикасни обсадни машини, създадени за атакуване на...

Видове изкуствени спътници

Обикалящите около Земята изкуствени спътници се използват и за мирни, и за военни цели.

Монголски хан (13. в.)

Начело на обширната Монголска империя стоял Великият хан.

Шаран

Сладководна риба, която се използва като храна на много места по света.

Древноегипетски платноход

Речните и морските платноходи на древните египтяни били снабдени с една мачта и гребла.

Древноримски военен лагер

С нарастването на територията на Римската империя в новозавоюваните земи били създавани...

Зеленоглава патица

Тази анимация показва анатомията на птиците, като използва за пример зеленоглавата патица.

Added to your cart.