Самурай

Пръв дълг на японските воини е да служат на владетеля дори с цената на живота си.

Как работи турбореактивният двигател?

Тази анимация демонстрира как работи турбореактивният двигател.

Апендицит

Възпалението на червеобразния израстък (апендикса) на сляпото черво изисква незабавна...

Мембранен транспорт

Анимацията показва процеси на активен и пасивен транспорт през клетъчната мембрана

Конструкция на лекия автомобил

Анимацията показва външната и вътрешната конструкция на лекия автомобил.

Човешкото тяло - за деца

Анимацията е предназначена за деца и описва основните органи и системи в човешкото тяло.

Локомотив Стандарт Клас 3 2-6-2T

Тип парни локомотиви, използвани от "Бритиш Рейлуейз", произвеждани през 50-те години на...

Айсберг

Айсбергът е леден блок от чиста вода, който плува в океана.

Панамски канал

Панамският канал е изкуствен воден път, създаден за да се съкрати мореплавателния път...

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Аминокиселини

Аминокиселините са мономери на протеините.

Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд доказа, че съществуват положително заредени атомни ядра. Този опит...

Мълния

Електричен разряд в атмосферата, съпроводен от ярък светлинен проблясък и звук, известен...

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

Мускулна тъкан

В човешкото тяло има три вида мускулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Кости на горния крайник

Костите на горния крайник се състоят от раменния пояс и костите на ръката.

Как работят компютърните мрежи?

Интернет ни помага бързо да изпращаме данни на далечни разстояния.

Инструменти за навигация от миналото

През вековете са изобретени много находчиви инструменти, които да помагат при...

Нос, механизъм на обонянието

Обонятелните рецептори произвеждат електрични сигнали, когато бъдат стимулирани от миризми.

Added to your cart.