Държавите в Северна, Централна и Южна Америка

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското местоположение, столиците...

Държавите в Азия

Упражнения с три нива на трудност за запомняне на географското положение, столиците и...

Типове звезди

Еволюция на звездите със средна и голяма маса.

Световни градове

Анимацията представя географското положение и най-важните данни на големи световни градове.

Безтегловност

По своя път космическият кораб е в състояние на постоянно свободно падане.

Фази на Луната

Фазите на Луната са непрекъснатите промени във външния ѝ вид. Тези промени настъпват...

Обсерватория

Астрономическите обсерватории обикновено се строят на голяма надморска височина, за да се...

Оптически телескопи

В анимацията са показани най-важните огледални телескопи и телескопи с лещи, които се...

Село Лястовичево

Забавна анимация за развиване на ориентацията с използване на карта.

Часови зони

Земята е разделена на 24 часови зони. Часът в една часова зона се нарича стандартно време.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Морета и заливи

Анимацията представя най-важните морета и заливи.

Катя на детската площадка

Живописна и забавна анимация за по-добра пространствена ориентация.

Държавно устройство и официални езици

Анимацията показва формите на държавно устройство и официалните езици в страните по света.

Щати и градове в САЩ

Тази анимация показва щатите и по-големите градове в САЩ.

Европейска колонизация на Америка (до 1763 г.)

В завладяването на Новия свят се включват много европейски страни и политическата карта...

Политически и икономически организации

В света съществуват много политически и/или икономически организации, в които членуват...

Географски координати (базово ниво)

По две координати от градусната мрежа може да се определи географското положение на всяка...

Смяна на сезоните (средно ниво)

Поради наклона на земната ос слънчевите лъчи падат под различен ъгъл през годината.

Added to your cart.