Четиритактовият двигател на Ото

Анимацията илюстрира работата на двигателя, който най-често се използва в автомобилите.

Устройство на велосипеда

Чрез устройството на велосипеда ще бъдат демонстрирани някои физически закономерности.

Малък подковонос

Прилепите използват ултразвук за да се ориентират и да ловуват.

Опитът на Ръдърфорд

Опитът на Ръдърфорд доказа, че съществуват положително заредени атомни ядра. Този опит...

Прозрачност

Анимацията дава обяснение на понятията за прозрачност и непрозрачност, на принципа на...

Ателието на Галилео Галилей

Научните открития на Галилео Галилей допринесли много за развитието на физиката и...

Слънчево затъмнение

Ако Слънцето, Луната и Земята се окажат на една линия, Луната частично или напълно може...

Физиците, които промениха света

Тези изключителни учени оказват огромно въздействие върху развитието на физиката като наука.

Занимателна география: астрономия

Слънчевата система крие множество любопитни факти.

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Мисия "Нови хоризонти"

"Нови хоризонти" е космическа сонда, изстреляна през 2006 г., която изследва Плутон и...

Лабораторията на Мария Кюри

Мария Кюри, единственият човек, удостоен два пъти с Нобелова награда в две различни...

Влак на магнитна възглавница

Едно от най-съвременните превозни средства, развиващо скорост над 400 км/час.

Образуване на облаци, валежи, видове облаци

Водата се изпарява, превръща се в разнообразни по форма облаци, а след това пвъв вид на...

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Фазови преходи

Всеки преход от газообразно в течно, от течно – в твърдо състояние, и обратно е фазов преход.

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а електромоторите превръщат...

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката, формулирани от сър Исак Нютон,...

Програма за изследване на Марс

Космически сонди и марсоходи изследват структурата на Марс и възможните следи от живот.

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Added to your cart.