Тиранозавър рекс

Древно хищно влечуго с огромни размери, най-известният вид динозавър.

Голяма панда

Да се запознаем с тази мечка, станала емблема на движението за защита на животните.

Жизнен цикъл на растенията

При индивидуалното развитие на мъховете, папратите, голосеменните и покритосеменните...

Средиземноморска (пръстенчата) сколопендра

В тази 3D сцена е представена вид стоножка, която живее предимно в Средиземноморието.

Зелена еуглена

Едноклетъчно, което живее в сладки води и може да се храни автотрофно и хетеротрофно.

Цвете

Анимация показва структурата на типичното цвете.

Морски дявол

Тази странна на вид риба използва биолуминисцентната си примамка, за да улавя плячката...

Жизнен цикъл на гръбначните животни

Жизненият цикъл на гръбначните животни започва с образуването на репродуктивни клетки от...

Анатомия на листата

Настоящата анимация представя основните видове листа, както и различията между листата на...

Обикновена афала

Афалите са морски бозайници, които използват ултразвук за ориентация.

Речен рак

Голям сладководен рак, широко разпространен в Европа.

Мейоза

Нашите полови клетки (гамети) са хаплоидни клетки, произведени от диплоидни клетки чрез...

Градински паяк кръстоносец

Паякът кръстоносец е често срещан вид, чрез който ще се запознаем с анатомията на паяците.

Вируси

Вирусите са изградени от белтък и ДНК или РНК. Те препрограмират инфектираните клетки да...

Митоза

Митозата е процес, при който еукариотната клетка се разделя на две, като броят на...

Дъб

Тази анимация показва как се променят дърветата през сезоните, като за пример се използва...

Градински охлюв

Широко разпространен вид охлюв, който се използва и за храна.

Гъби

Гъбите са месестите плодни тела на организми, изградени от гъбни хифи.

Жизнен цикъл на мъхове и папрати

Тази анимация сравнява жизнените цикли на мъховете и папратите, и помага да се разбере...

Сравнение на едносемеделни и двусемеделни растения

Покритосеменните растения се разделят на две групи - едносемеделни и двусемеделни растения.

Added to your cart.