Вземане на проба от епидермиса

Вземане на проба от епидермиса

Наблюдаваме под микроскоп със стократно увеличение епидермис от мушкато с основни клетки и устица.

01:36

Биология и здравно образование

Ключови думи

епидермис, мушкато, bőrszöveti nyúzat, тъканна проба, стома, охранителна клетка, оптичен микроскоп, покривно, микроскопско стъкло, клетка, растителни тъкани, експеримент, растение, биология

Added to your cart.