Сместа от желязо и сяра на прах може да бъде намагнетизирана.

Сместа от желязо и сяра на прах може да бъде намагнетизирана.

Химия и опазване на околната среда

31 kB

Added to your cart.