Следи от сблъсък с метеорит

Следи от сблъсък с метеорит

Езерният пръстен, широк 5 км и с диаметър от 65 км се намира в Северна Америка.

География и икономика

159 kB

Added to your cart.