Разрез на човешки малък мозък

Разрез на човешки малък мозък

50х увеличение

Биология и здравно образование

1024x683 / 774 kB

Ключови думи

микроскопско изображение, животински тъкани, човешки тъкани

Added to your cart.