Земетресенията

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

География и икономика

Ключови думи

земетресение, тектониката на плочите, сеизмометър, епицентър, хипоцентър, земна кора, тектонска плоча, земетресението доказателство строителство, вулканични процеси, вълна, цунами, физическата география, география

Свързани ресурси

Въпроси

 • В кои региони на Земята най-често възникват земетресения?
 • По продължението на кои граници на плочи възникват най-силните земетресения?
 • Кое не е вярно за земетресенията?
 • Земетресения с плитък фокус имат дълбочина на фокуса по-малка от...
 • Какво е епицентърът на земетресение?
 • Какво е хипоцентърът на земетресение?
 • Какво е дълбочината на фокуса на земетресение?
 • Енергията, освободена по време на земетресението, се разпространява под формата на...
 • Коя от тези вълни не е еластична вълна?
 • Коя от тези вълни не е повърхностна вълна?
 • Какво е сеизмограф?
 • Кой от тези критерии НЕ е важен при сеизмично устойчивите сгради?
 • Кой строителен материал прави една сграда по-сеизмично устойчива?
 • Вярно ли е, че само малък брой земетресения възникват по продължението на границите на плочите?
 • Вярно ли е, че плитките земетресения най-често възникват по границите на отваряне на плочите?
 • Вярно ли е, че е възможно да се определи интензитета на основния трус, на базата на вторичните трусове?
 • Вярно ли е, че Р-вълните са първите, които инструментите засичат?
 • Вярно ли е, че обемните вълни причиняват най- големите разрушения на земната повърхност?
 • Вярно ли е, че скалата на Рихтер е базирана на измервания от инструменти?
 • Вярно ли е, че скалата на Меркали показва обхвата на разрушенията, причинени от земетресения?

Сцени

Свързани ресурси

Вулканизъм

Вулканизмът е процес, свързан с изливането и втвърдяването на магмата по земната повърхност.

Тектонски (литосферни) плочи

Тектонските плочи се намират в постоянно движение една спрямо друга.

Цунами

Цунами е много висока морска вълна с огромна разрушителна сила.

Структура на Земята (средно ниво)

Земята се състои от вътрешни и външни обвивки.

Нагъване (средно ниво)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Хидротермални извори на дъното на океана

Хидротермалните извори са отвори на дъното в земната кора на дъното на окена, през които...

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват трептения.

Горещи точки

В горещите точки магмата често изригва на земната повърхност и предизвиква вулканична...

Гейзер

През определени интервали от време гейзерът изхвърля фонтани от топла вода и пара.

Образуване на стратовулканите

Стратовулканът е слоест вулкан, съставен от пластове втвърдена лава и вулканична пепел.

Карта на океанското дъно

На дъното на океана границите между тектонските плочи се разпознават много ясно.

Торнадо

Кратковременното, но изключително силно торнадо може да нанесе големи опустошения.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher...

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Преместване на континенталните плочи (континентален дрейф)

Историята на Земята показва, че континентите са се движили и продължават да се движат и...

Разлом (средно ниво)

Под действието на вертикалните сили скалните пластове се раздробяват на блокове, които...

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Земя

Нашата планета Земя е твърдо тяло. Притежава атмосфера, която съдържа кислород. Покрита е...

Added to your cart.