Замърсяване на почвата

Замърсяване на почвата

В анимацията са показани основните източници на замърсяване на почвата.

География и икономика

Ключови думи

Замърсяване на почвата, почва, ерозия, садене на дървета, замърсяването на околната среда, управление на отпадъците, опазване на околната среда, изменението на климата, човешката дейност, залесяване, обезлесяването, сметище, населени места, селското стопанство, отпадъци, компостиране, ядрени отпадъци, устойчиво развитие, радиоактивност, животновъдството, география, Пластмаса, химически, транспорт, промишленост, околна среда, общество, природа

Свързани ресурси

Замърсяване на околната среда

Замърсяване на околната среда се нарича неблагоприятното въздействие, което дейността на...

Замърсяване на водите

Основните източници на замърсяване на водите са промишлеността, селското стопанство и бита.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and...

Парников ефект

Човешката дейност увеличава парниковия ефект и води до глобално затопляне.

Камион за отпадъци

Камионите за отпадъци играят важна роля в живота на градовете.

Зърнени култури

Зърнените култури са тревисти растения, култивирани заради ядливите си зърна.

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското стопанство.

Кръговрат на водата (базово ниво)

Водата на Земята непрекъснато променя агрегатното си състояние. Кръговратът на водата...

Как работи комбайнът

Комбайните са машини, които жънат и овършават зърнените насаждения.

Мегаполис (Метрополис)

Мегаполисът е огромен град с население над 1 милион души.

Типове почви (почвени профили)

Анимацията показва структурата на зоналните, каменистите и влажните типове почви.

Озонов слой

Озоновият слой филтрира опасната ултравиолетова слънчева радиация. Затова той е необходим...

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

Водоснабдяване

Водоснабдяването осигурява чиста питейна вода на потребителите.

Пречиствателна станция за отпадъчни води

Пречистените отпадъчни води може да се използват отново в селското стопанство и в...

Къща без емисии на въглероден диоксид

Проектирането и строителството на съвременните сгради играят важна роля при опазването на...

Soil types – Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Added to your cart.