Задача с тежести

Задача с тежести

Интересна логическа задача: сред голям брой еднакви тежести да се открие единствената с различна маса.

Математика

Ключови думи

логическа задача, логика, гатанка, пъзели, Везна, упражнение, математика

Свързани ресурси

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Tower of Hanoi

The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle.

Шахматни задачи

Шахматните задачи спомагат за развиването на логично мислене.

Игри с фигури

Игрите развиват пространственото мислене.

Four colour theorem

Colour a map with the fewest number of colours possible, so that no two adjacent regions...

Телеграф (Самюел Ф. Б. Морз)

Американският изобретател представя своето откритие, което води до революция в...

Безтегловност

По своя път космическият кораб е в състояние на постоянно свободно падане.

Триизмерна игра

Сглобяване на триизмерни елементи чрез въртене.

Триизмерна игра със сенки

Тази забавна и увлекателна игра развива пространственото мислене. Отговорите си можете да...

Триизмерен танграм

Това е триизмерна версия на известната китайска логическа игра.

Традиционен арабски платноход (самбук)

Най-големият арабски платноход, наречен самбук, е използван най-вече като търговски кораб...

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Added to your cart.