Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град е един от най-величествените и тайнствени паметници в императорски Китай.

История и цивилизация

Ключови думи

Забраненият град, Зала на висшата хармония, Пекин, Китай, императорския период, император, дворцов комплекс, тронна зала, столица, Династия Цин, Династия Мин, императорска резиденция, императорски град, Световно наследство, императорски парк, Златна вода, Парк Цзиншан, XVII век, пурпурен, империя, Азия, град, център, в най-нови времене, в праисторически времена, стая, декоративна врата, ъглова кула, градината, ярд, заграждам с ров, платформа, история, архитектура, История на изкуството, цивилизация

Свързани ресурси

Въпроси

 • Седалище на коя империя е Забраненият град?
 • В кой град е разположен Забраненият град?
 • През кой век е построен Забраненият град?
 • Коя императорска династия започва строителството на Забранения град?
 • Защо дворцовият комплекс е бил наречен "Забранен град"?
 • Кое е китайското име на комплекса?
 • Какво е основното предназначение на Забранения град?
 • Какво означава "чън" в името на Забранения град?
 • Колко години Забраненият град е бил резиденция на китайските императори?
 • В началото на кой век Забраненият град загубва предишните си функции?
 • Каква площ заема Забраненият град?
 • Каква е формата на Забранения град?
 • Колко сгради се намират на територията на Забранения град днес?
 • От какво е заобиколен Забраненият град?
 • Колко е висока стената на Забранения град?
 • Колко порти има Забраненият град?
 • С какво са украсени крилата на портите на Забранения град?
 • Коя е най-голямата сграда в Забранения град?
 • От какво е бил обграден преди Забраненият град?
 • Кое твърдение е вярно за Забранения град?
 • Коя е най-голямата дървена зала в Китай?
 • На каква площ е разположена Залата на висшата хармония?
 • Кой е цветът на китайските императори?
 • Как е подчертана важността на отделните сгради в Забранения град?
 • В коя част на Забранения град е разположена резиденцията на императора?
 • Как се нарича Забраненият град днес?
 • Какъв е бил цветът на стената около Забранения град?

Сцени

Забраненият град

Третият владетел от китайската династия Мин, Юн Ло, премества през 1369 г. седалището на императора от Нанкин в Пекин. В началото на следващия век от 1406 до 1420 е изграден дворцовият комплекс.

Огромният и бляскав дворцов комплекс е резиденция на китайските императори и политически център на империята в продължение на почти половин хилядолетие, чак до началото на ХХ век. Най-важните тържества и церемонии се провеждат тук. Общо 24 императори (14 от династията Мин и 10 от династията Цин) властват в него. През 1912 г., след детронацията на последния император Пу И, губи дотогавашните си функции.

Дворцовият комплекс е наречен „Дзъ дзин чън, което означава Пурпурен забранен град. Първата част "дзъ" се отнася до пурпурния цвят на стената и се свързва с полярната звезда. (Тя, според китайската астрология, е жилището на небесния император.) Дзин (или забранен) означава, че на територията на града може да се влезе само със специално разрешение. Чън означава град, обграден от стени.

Днес Забраненият град носи името Старият дворец и е част от Дворцовия музей. Всяка година той привлича милиони туристи. Има дни, в които повече от сто хиляди туристи посещават града. Това е един от най-величествените и най-тайнствените паметници на императорски Китай, най-големият дървен комплекс в света. През 1987 г. е обявен от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство.

Устройство

 • Забраненият град - Забраненият град е разположен върху площ от 72 хектара. Представлява правоъгълник с дължина на страните: север-юг - 961 м, изток-запад - 753 м. В наши дни комплексът се състои от 980 сгради.
 • императорски град - Забраненият град е заобиколен от т.нар Императорски град. Той е укрепен и със стени, в него са разположени сградите, които обслужват императорския двор: императорската кухня, както и императорските градини.
 • воден ров - Дворцовият комплекс е заобиколен от ров, широк 52 м и дълбок 6 м. В имперския период има защитна функция.
 • стена - Стената на дворцовия комплекс е висока 7,9 м, при основата е с дебелина 8,62 м. В имперския период има защитна функция.
 • външен двор - Южната част на Забранения град включва т.нар. външен (или преден) двор и съответните сгради. Тази част е била използвана предимно за церемониали в имперския период.
 • вътрешен двор - Северната част на Забранения град е т.нар. ватрешен двор. В тази част живее семейството на императора, оттук владетелят ръководи държавните дела.
 • ъглова кула - В четирите ъгъла на правоъгълния Забранен град се издигат кули. Със сложната си покривна конструкция тези кули представляват най-зрелищната част от Забранения град за наблюдателите извън крепостната стена.
 • порта - На всяка страна на правоъгълната планировка на Забранения град има по една порта. Всяко едно от огромните крила на портите е украсено със златни копчета, разположени в в девет реда и девет колони.
 • императорски парк - Във вътрешния двор е оформен сравнително малък парк за императорското семейство. Дърветата, скалите, павилиони и поставките за кадене следват китайските традиции в паркостроенето.
 • Парк Цзиншан - Този изкуствен хълм е направен от пръстта, изкопана при изграждането на защитния ров около Забранения град. Висок е около 45 м и се намира на север от комплекса, по оста север-юг на Забранения град. Официалното му име е Хълм на хубавата гледка, но разговорно го наричат Фъншуй или Въглищния хълм.
 • Златна вода - Криволичещ изкуствен канал, над който минават 5 мраморни моста. Те всъщност представляват продължение на петте пасажа, тръгващи от Южната порта.

В наши дни Забраненият град е най-големият запазен дворцов комплекс в света. разположен е на 720 хиляди м², представлява правоъгълник с дължина на страните: север-юг - 961 м, изток-запад - 753 м. Предполага се, че при строежа са работили над един милион работници.

Около Забранения град е разположен т.нар. императорски град, който заобикаля вътрешния град. На юг от него се намира външният град. Защитата на Забранения град се осигурява от стена, висока 7,9 м, както и от ров, широк 52 м и дълбок 6 м. В четирите ъгъла на дворцовия комплекс има кули, а на всяка стена има по една порта.

По традиция Забраненият град се дели на две части. Южната, по-голяма част се нарича външен (или преден) двор, а северната - вътрешен двор.

Порти

 • Южната порта
 • Западна порта на славата
 • Порта на божествената власт
 • Източна порта на славата
 • Порта на висшата хармония
 • Порта на божествената чистота

Дворци, зали

 • Зала на висшата хармония (тронна зала)
 • Зала на пълната хармония
 • Зала на съхранената хармония
 • Дворец на небесната чистота
 • Зала на духовното развитие
 • Зала на военната слава
 • Зала на литературната слава
 • Дворец на тихата вечност

На територията на Забранения град има 980 сгради. Най-големи и важни са дворците и залите. Освен тях има храмове, светилища и други сгради с различно предназначение.

Сред сградите изпъква Залата на висшата хармония, която е централна в цялата империя. Това е най-голямата зала в страната, направена е от дърво, основата й е 2300 m². Високата 27 м сграда е издигната върху триетажна мраморна основа и се извисява над околността. Залата е широка 64 м и дълга 34 м. Сложната покривна конструкция се държи на 86 дървени стълба. Най-важно място за императорските празници, в средата се намира императорският трон, покрит със златен лак.

Проектантите на Забранения град следват основните принципи на традиционната китайска философия и религия. Естествено важно място е отделено на символиката, подчертаваща величието на императорската власт.

Структурата на сградите, разположението им една спрямо друга, цветовете (напр. жълтият е цветът на императора), числата, всяко нещо има своето скрито значение. това се отнася и за фигурите, разположени по билото на покривите. Единствено в залата на висшата хармония има 10+2 фигури, в останалите сгради те са по-малко.

Тронна зала

Императорски парк

 • Павилион на десетте хиляди пролети
 • Павилион на десетте хиляди есени
 • Павилион на карминеночервения сняг
 • Дом на природната храна
 • Дворец на имперския мир
 • Зала на имперския мир
 • Павилион, водещ към светлината
 • Планина на събраната елегантност - Хълм на великолепието

Дикторски текст

Третият владетел от китайската династия Мин, Юн Ло, премества през 1369 г. седалището на императора от Нанкин в Пекин. В началото на следващия век от 1406 до 1420 е изграден дворцовият комплекс.

Огромният и бляскав дворцов комплекс е резиденция на китайските императори и политически център на империята в продължение на почти половин хилядолетие, чак до началото на ХХ век. Най-важните тържества и церемонии се провеждат тук. Общо 24 императори властват в него. През 1912 г., след детронацията на последния император Пу И, губи дотогавашните си функции.

В наши дни Забраненият град е най-големият запазен дворцов комплекс в света. разположен е на 720 хиляди м², представлява правоъгълник с дължина на страните: север-юг - 961 м, изток-запад - 753 м. Предполага се, че при строежа са работили над един милион работници.

На територията на Забранения град има 980 сгради. Най-големи и важни са дворците и залите. Освен тях има храмове, светилища и други сгради с различно предназначение. Сред сградите изпъква Залата на висшата хармония, която е централна в цялата империя.

Днес Забраненият град носи името Старият дворец и е част от Дворцовия музей. Всяка година той привлича милиони туристи. Има дни, в които повече от сто хиляди туристи посещават града. Това е един от най-величествените и най-тайнствените паметници на императорски Китай, най-големият дървен комплекс в света. През 1987 г. е обявен от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство.

Свързани ресурси

Medieval Chinese Emperor

The Emperor of the vast Far-Eastern empire was the lord of life and death.

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения, е била да бъдат спрени...

Пагодата Лохе (Ханджоу, XII век)

Будистката пагода на шестте хармонии се намира в Китай на река Цянтан.

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Монголски хан (13. в.)

Начело на обширната Монголска империя стоял Великият хан.

Administrative divisions of China

A presentation of the major administrative units of China.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Чичен Ица (ХІІ в.)

Легендарната столица на маите и толтеките се намира на територията на днешно Мексико.

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Дворецът на франкския император Карл Велики (Аахен, 9. в.)

Дворецът на франкския император Карл Велики бил не само център на империята, но и...

Алхамбра през ХVІ в. (Испания)

Името на този прекрасен комплекс от сгради е арабско и означава "червен".

Град Вавилон (VI век пр. Хр.)

Древният град Вавилон бил построен на двата бряга на река Ефрат в Месопотамия.

Теночтитлан, 15. в.

Великолепието на столицата на Ацтекската империя впечатлило дори испанските конкистадори.

Теотиуакан (IV век)

Величествен дори и в руините си, този град е бил най-голямото и гъсто населено селище в...

Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

Added to your cart.