Вършачка, 19. в.

Вършачка, 19. в.

Вършачките се използват за отделяне на зърното от сламата.

История и цивилизация

Ключови думи

вършачка, вършитба, селското стопанство, жътва, реколта, зърнен, пшеница, машина, сърцевина

Свързани ресурси

Сцени

Вършитба

 • вършачка - Селскостопанска колесна машина с покрито работно пространство. Използвали я за отделяне на зърното от класовете и за неговото почистване и сортиране.
 • парен трактор - Парен трактор. Спада към локомобилите на собствен ход. Подавал енергията за вършачката.

Вършачка

 • слама
 • купчина слама - Голяма купа слама, съхранявана на открито.
 • "снопоподавател"
 • купчина жито - Ожъната реколта, съхранявана на открито, готова за вършитба.
 • пшеница
 • сноп слама - Сноп класове - за улесняване на вършитбата.

Парна машина

 • тръба
 • котел
 • ремък
 • тракторист
 • маховик
 • колела

Работа

 • слама
 • купчина слама - Голяма купа слама, съхранявана на открито.
 • "снопоподавател"
 • купчина жито - Ожъната реколта, съхранявана на открито, готова за вършитба.
 • пшеница
 • сноп слама - Сноп класове - за улесняване на вършитбата.

Конструкция

 • сламотрес
 • барабан на вършачката
 • вентилатор
 • транспортьор
 • сита
 • колела

Свързани ресурси

Парната машина на Джеймс Уат (ХVІІІ век)

Благодарение на големите си възможности за приложение усъвършенстваната от шотландския...

Воденица

Механичните конструкции, които използват енергията от движението на водата, са познати...

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското стопанство.

Подводница Иктинео II

Конструираната от испанския изобретател Нарсис Монтуриол подводница е пионерско дело в...

Granary in the Indus Valley

Ancient Indians built huge, naturally ventilated storehouses.

Rococo castle (Fertőd, Hungary)

The palace and park complex is Hungary´s grandest Rococo edifice, often called the...

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of...

Вятърна мелница

Още през Средновековието са се използвали машини, които използват енергията на вятъра...

North River Steamboat (Clermont) (1807)

Robert Fulton American engineer created the first operational steam-powered ship.

Сферата (еолипилът) на Херон

Ние тачим александрийския изобретател като баща на първата парна машина, макар той да е...

Как работи комбайнът

Комбайните са машини, които жънат и овършават зърнените насаждения.

Южняшка плантация с роби в САЩ, 19. в.

Преди Американската гражданска война използването на робски труд в плантациите било...

Horse mill

Machines powered by animals were mainly used in mills, for grinding grains.

Wine region

Wines of the Tokaj wine-growing region are well known worldwide.

Added to your cart.