Византийски император (VI в.)

Византийски император (VI в.)

Византийската империя била пряко продължение на Римската империя.

История и цивилизация

Ключови думи

Византийски император, Византия, император, в най-нови времене, Константинопол, облекло, украшение, история, вид

Свързани ресурси

Въпроси

 • Кой град бил столица на Византийската империя?
 • В чест на кого е наречена столицата на Византийската империя?
 • На кои континенти се простирала територията на Византийската империя през периода на най-голямото ѝ могъщество?
 • Коя империя била пряк предшественик на Византия?
 • Каква била титлата на византийския владетел?
 • Какво е гръцкото название на Константинопол?
 • Вярно ли е твърдението?\nМного традиции на древната Римска империя били съхранени във Византия.
 • Вярно ли е твърдението?\nВизантийската армия не била в състояние да защити империята от нападенията на варварите.
 • Кое твърдение НЕ е вярно за Византийската империя?
 • Кой бил официалният език на средновековната Византийска империя?
 • Вярно ли е твърдението? Византийският император бил едновременно и глава на Църквата?
 • Коя била най-многобройната група във византийската армия?
 • Кой бил най-важният владетел на Византия през ранния период?
 • Кое събитие НЕ се е случило по времето на Юстиниан I?
 • Кое е най-значимото действие на Юстиниан от гледна точка на културната история?
 • Вярно ли е твърдението?\nТериторията на Византийската империя през Средните векове нараствала постоянно.
 • Кой народ завоювал Византийската империя през XV в.?
 • Кога Константинопол бил завоюван от османците?
 • При кой владетел Византия достигнала най-голямото си териториално разширение?
 • Кога управлявал император Юстиниан I?
 • Кое твърдение НЕ е вярно за късната Византийска империя?
 • Какво било официалното название на византийската столица Константинопол?
 • Кога Римската империя се разделила на две части?

Сцени

Свързани ресурси

Храмът „Света София“ (Истанбул, VI век)

Храмът „Премъдрост Божия" („Света София"), религиозен център най-напред на Византия, а...

Късноримски воин (IV в.)

Разцветът на източните провинции на Римската империя започва в началото на IV в., по...

Средновековен християнски крал

Християнските владетели обикновено били изобразявани седнали на троновете си с корона на...

Мадарският конник

Скален релеф в Североизточна България, вероятно изсечен в края на VII в.

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Облеклото в Западна Европа, V – X век

Облеклото разкрива културата и начина на живот на хората в дадена епоха и територия.

Персийски владетел (V в. пр.Хр.)

Древните персийски владетели управлявали огромна по размери империя и имали несметни...

Храм-паметник "Св. Александър Невски" (София, ХХ в.)

Построена в неовизантийски стил, православната катедрала е един от символите на...

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Slavic warriors

Slavic warriors were greatly respected throughout Europe in the Middle Ages.

The Hungarian Crown Jewels

The best-known piece of the Hungarian Crown Jewels is the Holy Crown.

Облеклото на варварите през V век

Облеклото разкрива начина на живот и културата на хората от определена епоха и територия.

Римски войник (I век пр. Хр.)

Наемните войници в армията на Древен Рим били добре обучени и снабдени с най-модерните за...

Added to your cart.