Великата китайска стена

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения, е била да бъдат спрени нашествията на северните номадски племена.

История и цивилизация

Ключови думи

Великата китайска стена, Великата стена, Цин Ши Хуанг, Китай, Световно наследство, Наблюдателница, отбрана, подсилване, Рамка, император, в древността, номадски народ, димни сигнали, хуни, в най-нови времене, туризъм

Свързани ресурси

Въпроси

 • За отблъскването на чии атаки служи Великата китайска стена?
 • Вярно ли е, че Великата китайска стена може да бъде видяна от Луната с невъоръжено око?
 • Вярно ли е твърдението,че Стената не може да бъде видяна от Луната, защото широчината ѝ в повечето участъци е само няколко метра?
 • Вярно ли е твърдението,че Великата китайска стена - това е обобщеното название на по-късите и по-дългите участъци и крепости, изграждащи съоръжението?
 • Вярно ли е твърдението, че Великата китайска стена има непрекъсната дължина, по-голяма от 1000 км?
 • Каква е общата дължина на участъците от Великата китайска стена?
 • Кога е била построена Великата китайска стена?
 • Какво е характерно за конструкцията на Великата китайска стена?
 • Какво е характерно за конструкцията на Великата китайска стена?
 • Кое твърдение за Великата китайска стена НЕ е вярно?
 • Вярно ли е, че Великата китайска стена се е запазила невредима по цялата си дължина?
 • От набези от коя посока осигурява защита Великата китайска стена?
 • Вярно ли е твърдението,че Великата китайска стена е построена в долина, за да се спира натискът на атаките откъм планините?
 • Защо наричат Великата китайска стена Стена на сълзите?
 • Кой паметник НЕ фигурира в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО?
 • Вярно ли е, че на всеки няколкостотин метра на Великата китайска стена има наблюдателници?
 • По какъв начин часовите са си предавали информация?
 • Какво друго голямо съоръжение се е намирало в Древен Китай?
 • Какво са складирали в кулите на Великата китайска стена?
 • На какво разстояние една от друга са се намирали наблюдателниците и вишките?
 • Вярно ли е твърдението,че в наши дни по-голямата част от Стената е застрашена от разрушаване?
 • Колко процента от стената от епохата на Мин вече са изчезнали?

Сцени

Великата китайска стена

 • Наблюдателница
 • Сигнална площадка
 • Част от стената

Наблюдателница

Конструкция на стената

 • Отъпкана пръст и чакъл
 • Тухли пешеходна пътека
 • Височина: 10 м
 • Широчина: 4 м

Устройство на наблюдателница

 • Височина: 12 м
 • Жилище на охраната
 • Централно помещение
 • Вход
 • Парапет на наблюдателницата
 • Китайски войник

Анимация

Дикторски текст

Великата стена - това е името, с което е известна системата от отбранителни съоръжения, построена на северната граница на Китай. Изграждането на стената започва при първия китайски император Цин Ши Хуан през 3. в. пр.Хр. Целта на съоръжението е империята да бъде защитена от нашествията на северните номадски племена. При построяването на Стената са взети под внимание особеностите на терена - тя следва извивките на планинския хребет. С течение на времето Стената бива разширена с нови участъци и укрепления. Изграждането ѝ завършва през 17. век.

Великата китайска стена няма единна структура. В основната си част стената е изградена от отъпкана пръст и камъни. На определени разстояния, колкото полета на стрела, са построени сигнални площадки, укрепления и наблюдателници. Стената се превръща в непреодолима преграда не само заради своята непристъпност, но и заради това, че позволява използването на ефективна комуникационна система. Стражите запалват намиращите се на сигналните площадки факли и така чрез огъня и дима предават сигнали надалече.

Средната височина на монументалното съоръжение е 10 м, а широчината - 4-5 м. Данните за дължината на Стената - официални и неофициални, значително се разминават. Най-разплостранена е информацията, че тя е около 7 000 километра. Заради огромните размери на съоръжението погрешно се смята, че Стената се вижда от Космоса с невъоръжено око, но това е невъзможно заради малката широчина на съоръжението.

С течение на времето Великата китайска стена се оказва застрашена от разрушаване. Причините за това са стихийните бедствия и човешката намеса - нерядко местните селяни разграбват камъните и керемидите, от които е построено съоръжението.

Днес само малка част от Стената, реставрирана за целите на туризма, е в добро състояние. Независимо от това обаче тя си остава един от най-известните символи на Китай. През 1987 г. Великата китайска стена заслужено бива включена в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Свързани ресурси

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Medieval Chinese Emperor

The Emperor of the vast Far-Eastern empire was the lord of life and death.

Голяма панда

Да се запознаем с тази мечка, станала емблема на движението за защита на животните.

Забраненият град (Пекин, ХVІІ век)

Забраненият град е един от най-величествените и тайнствени паметници в императорски Китай.

Пагодата Лохе (Ханджоу, XII век)

Будистката пагода на шестте хармонии се намира в Китай на река Цянтан.

Намдемун (Сеул, XIV в.)

Намдемун бил един от главните входове на Сеул през Средновековието. Днес той е паметник №...

Administrative divisions of China

A presentation of the major administrative units of China.

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Junk

A sailing vessel with characteristic lugsails used for both military and trade purposes.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Scythian 'golden man' (3rd century BC)

The wearer of the armour found at the archaeological dig of the Issyk Kurgan in...

The Mongol Empire

The legendary Mongol ruler Genghis Khan established a huge empire through his conquests.

Монголски воин (13. в.)

Монголите създали огромната си империя благодарение на свирепите си воини.

Замъкът Химеджи

Разположен близо до японския град Осака, замъкът е известен и като Бялата чапла заради...

Град Вавилон (VI век пр. Хр.)

Древният град Вавилон бил построен на двата бряга на река Ефрат в Месопотамия.

Added to your cart.