Types of farms and villages

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of the region.

География и икономика

Ключови думи

ферма, село, селище, разпръснато селище, szórt tanya, sortanya, компактно селище, szalagtelkes falu, линейно селище, шахматна планировка, селското стопанство, Растениевъдство, животновъдството, география

Свързани ресурси

Farm (Hungary, 19th century)

Small farms usually located near the border of rural towns, inhabited by peasants.

Isolated settlement (forester´s house)

Foresters adjusted their lifestyle to the forest environment.

Life on the farm (Hungary)

Farming consists of special agricultural activities.

Село

Селото е първото по вид селище, създадено от човека.

Средновековна селска къща

Селските къщи през Средновековието били обикновени едноетажни постройки от пръст, кал и...

Селски дом в Централна Европа през 19. в.

Централноевропейските домове през 19. в. имали характерен интериор и външен облик.

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Single street village with ’strip parcels’

Villages established in valleys usually consisted of houses built on long and narrow...

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Typical flat in Hungary in the 1980s

Typical flats characterise the culture of the decade.

Оазис

Оазиси възникват в пустини или полупустини, в места, където има вода.

Техники за обработване на земята

През средновековието и новото време техниките за обработване на земята се развиват с...

Прецизно земеделие

Анимацията показва използването на модерните технологии в селското стопанство.

Народно училище в Централна Европа, началото на 20. в.

Селските народни училища играели важна роля в образователната система.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Hungarian settlements of the Arpad era

Pit houses were typical dwellings in the Arpad era.

Log house

Log houses were a typical type of dwellings in Hungary in the Árpád era.

Market town (Kingdom of Hungary)

Market towns became the most common type of towns in the Kingdom of Hungary by the Late...

Африканско село (Судан)

Африканските села са приспособени към климатичните условия. Всяко село отразява културата...

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Added to your cart.