Триизмерна игра със сенки

Триизмерна игра със сенки

Тази забавна и увлекателна игра развива пространственото мислене. Отговорите си можете да проверите чрез изометричния изглед.

Природни науки

Ключови думи

пъзел игра, Изометрична проекция, stereopsis, 3D, Ориентация, логика, математика, Сянка, игра, упражнение, проекция

Свързани ресурси

Ротационни тела

Завъртането на геометрична фигура около права (ос) води до получаването на различни...

Ротационни тела (правоъгълник)

Завъртане на правоъгълник около симетричните му оси води до получаването на различни...

Призма

Анимацията представя различни видове призми.

Поглед от три страни

С поглед от три страни е възможно да определим еднозначно какво е геометричното тяло.

Задача с тежести

Интересна логическа задача: сред голям брой еднакви тежести да се открие единствената с...

Три равнини на колко части могат да разделят пространството?

Три равнини могат да разделят пространството по няколко начина. Да видим на колко части...

Геометрични еднаквости – транслация (преместване)

Анимацията онагледява преместването в равнина и в пространството.

Триизмерен танграм

Това е триизмерна версия на известната китайска логическа игра.

Видове геометрични тела 1

Въз основа на конкретни примери анимацията показва възможности за групиране на...

Кухненско обзавеждане - пространствена координатна система

Практическо прилагане на пространствена координатна система чрез компютърни модели на...

Унгарска азбуката - учебна игра

Упражнявай азбуката: състави думи.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto...

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space...

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Детска стая

Анимацията развива пространственото мислене.

Триизмерна игра

Сглобяване на триизмерни елементи чрез въртене.

Added to your cart.