Transformer

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Физика и астрономия

Ключови думи

трансформатор, индукция, грунд, вторична намотка, бобина, желязно ядро, трансфер линия, променлив ток, изолят, поток, захранване, полюс, мрежа, Енергия, ток, Напрежение, Сила на тока, обмен на енергия, електроенергия, електрон, електро, машина, електрически, физика

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Вятърна електроцентрала

Вятърните електроцентрали преобразуват енергията на вятъра в електрична енергия.

Приливна водна електроцентрала

Водна електроцентрала, която преобразува енергията на морските приливи и отливи в...

Електрически двигатели

Електрическите двигатели присъстват в различни области на нашето ежедневие. Да се...

Лабораторията на Никола Тесла (Шорхем, САЩ)

Инженер-изобретател предимно в областта на електротехниката, несъмнено една от...

Генератори и електромотори

Генераторите превръщат механичната енергия в електрична, а електромоторите превръщат...

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната...

Електрически звънец

Механичен звънец, който работи с помощта на електромагнит.

Динамо (средна степен)

Динамото преобразува механичната енергия в постоянен ток.

Атомна електроцентрала

В атомните електроцентрали освободената при ядрената реакция енергия се преобразува в...

Влак на магнитна възглавница

Едно от най-съвременните превозни средства, развиващо скорост над 400 км/час.

Слънчева електроцентрала

Слънчевата електроцентрала превръща слънчевата енергия в електричество.

Топлоелектроцентрала (с изкопаеми горива)

Топлоелектроцентралата преобразува енергията, получена при изгарянето на изкопаеми горива...

ВЕЦ „Хувър Дем“

Величествената язовирна стена на река Колорадо в САЩ е наречена на Хърбърт Хувър, 31-вия...

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от...

Магнетрон

Магнетронът е важна съставна част на микровълновите фурни, в него се произвеждат...

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper...

How does it work? - Record player

This animation demonstrates the mechanism and operation of record players.

Термоядрен реактор

Термоядреният синтез е природосъобразен и неограничен на практика източник на енергия.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using...

Алкални батерии

Електричният ток през алкалните батерии е резултат от протичащите в тях електрохимични...

Оловно-киселинен акумулатор

Електрохимическата реакция в оловно-киселинния акумулатор произвежда електричество.

Added to your cart.