Torsion balances

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Физика и астрономия

Ключови думи

торсионно махало, торсионна тел, Coulomb, Кавендиш, Eötvös, гравитационната константа, електростатично взаимодействие, тегло, гравитация, въртящ момент, Сила, маса, зареждане, инерционна маса, гравитационна маса, усукване, баланс, телескоп, находище, масло депозит, Механика, физика

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Развитие на небесната механика

Анимацията ни въвежда в света на астрономи и физици, променили нашата представа за вселената.

Задача с тежести

Интересна логическа задача: сред голям брой еднакви тежести да се открие единствената с...

Електродвигател за постоянен ток

Между постоянните магнити на електродвигателя за постоянен ток е разположена намотка от...

Безтегловност

По своя път космическият кораб е в състояние на постоянно свободно падане.

Как работи сешоарът?

Анимацията демонстрира устройството и функционирането на сешоара.

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната...

Принципи на механиката

В анимацията се демонстрират трите принципа на механиката, формулирани от сър Исак Нютон,...

How does it work? - Radio

This animation demonstrates how radios work.

How does it work? - Record player

This animation demonstrates the mechanism and operation of record players.

Нагъване (напреднали)

Под влияние на страничен натиск скалните пластове се деформират и нагъват. Така се...

Добивът на полезни изкопаеми в епохата на индустриалната революция

В края на ХІХ век, в резултат на големия глад за суровини, бурно се развива и добивът на...

Взаимодействие на сили

Анимацията демонстрира действието на силите при търкаляне и при хлъзгане.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not...

Открит добив на руди

При открития добив на руди за разлика от подземния се отстраняват само покривните почвени...

Добив на злато през ХІХ в.

"Златната треска" в Калифорния започнала през 1848 г. край Сан Франциско.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Added to your cart.