The Steadfast Tin Soldier

The Steadfast Tin Soldier

Hans Christian Andersen´s legendary character comes to life in a diorama.

Начална граматика

Ключови думи

оловно войниче, диорама, Андерсен, литература, приказка, Армия, битка, щик, оръдие

Свързани ресурси

Дедал и Икар

Древногръцки мит за трагедията на баща и син, които искали да избягат от остров Крит.

Emergency landing in the Sahara (Little Prince)

The emergency landing of the pilot appears in the frame story of Antoine de...

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history,...

John the Valiant, the hussars´ route

Follow John the Valiant on his quest described in Sándor Petőfi´s poem.

Австрийски пехотинец от епохата на Хабсбургите

Пехотата на Хабсбургската империя взела участие в множество битки.

Стратегията светкавична война (1939-1940г.)

Тази ефективна стратегия е основана на бързата, синхронизирана атака от различни клонове...

Битката при Хейстингс (1066 г.)

Тази битка завършва с победата на норманската армия на Уилям Завоевателя над англосаксите.

Битката при Трафалгар (1805 г.)

Британският кралски флот, воден от адмирал лорд Нелсън, побеждава обединения...

Битката при Лепанто (1571 г.)

Османската флота е разбита от флотата на Свещената лига.

Битката при Мохач (29 август 1526 г.)

Пълният разгром на унгарската армия в сражението срещу османците белязало края на цяла...

Битка при Зама (202 г. пр. Хр.)

Решаващото сражение в хода на Втората Пуническа война, в което римската армия, водена от...

Napoleon´s soldier (19th century)

Napoleon Bonaparte´s Grande Armée was considered invincible.

Tactics of the Hungarian raiders (9th-10th centuries)

The tactics of the Hungarian light cavalry included pretending to retreat, tempting their...

Added to your cart.