The Mongol Empire

The Mongol Empire

The legendary Mongol ruler Genghis Khan established a huge empire through his conquests.

История и цивилизация

Ключови думи

монголски, Монголската инвазия, Монголската империя, история, в най-нови времене, монарх, юрта, вулкан, подчиняване, завоевател, столица, карта, сляпо карта, Карта на знанието, Земя, Earth глобус, страна, държави, Рамка

Свързани ресурси

Легендарни средновековни империи

В течение на хилядолетното историческо развитие възникнали и загинали множество...

Монголски воин (13. в.)

Монголите създали огромната си империя благодарение на свирепите си воини.

Монголски хан (13. в.)

Начело на обширната Монголска империя стоял Великият хан.

Юрта

Юртата е характерна кръгла преносима шатра с куполообразен връх, покрит с плъст,...

Великата китайска стена

Целта да бъде изградена единна система от отбранителни съоръжения, е била да бъдат спрени...

Battle of Muhi (11–12 April 1241)

The devastating defeat of the Hungarians in the battle against the Mongolians was the...

Medieval Chinese soldier

The equipment of ancient Chinese soldiers was rudimentary.

Added to your cart.