The Doppler effect

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Физика и астрономия

Свързани ресурси

Вълнови параметри

Вълна се поражда тогава, когато в някаква среда се разпространяват трептения.

Как работи високоговорителят?

При високоговорителя трептенията на въздуха се образуват благодарениена електромагнитната...

Високоскоростен влак TGV POS

Влакът се движи между Париж и Южна Германия с оптимална скорост 320 км/ч.

Bell X-1

The Bell X-1 was the first manned aircraft to exceed the speed of sound in level flight.

Chengdu J-20 Mighty Dragon (China, 2017)

The Chengdu J-20, also known as Mighty Dragon, is a multiple function stealth fighter...

Concorde (1969)

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Малък подковонос

Прилепите използват ултразвук за да се ориентират и да ловуват.

Видове вълни

Вълните играят важна роля в различни области на нашия живот.

Гравитационни вълни (ЛИГО)

Когато тела с голяма маса се движат с ускорение, около тях се образуват вълни в...

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

Moon radar experiment (Zoltán Bay, 1946)

In 1946 a Hungarian scientist was the first person to detect radar echoes from the Moon.

Земетресенията

Земетресението е едно от най-разрушителните природни явления на Земята.

Added to your cart.