Syrian water wheels (City of Hama, 13th century)

Syrian water wheels (City of Hama, 13th century)

Medieval Syrian water wheels were used to convey water to distant areas.

История и цивилизация

Ключови думи

Сирийски, Хама, водно колело, повдигане вода устройство, водоснабдяване, Оронтес, язовирна стена, шлюз, лопата, канал, река

Свързани ресурси

Сцени

Свързани ресурси

Medieval Arab water pump (Al-Jazari, 13th century)

The ingenius water pump designed by Al-Jazari is a great example of the creativity of...

Работа на речните шлюзове

С шлюзовете се преодолява разликата във височините при речното плаване.

Древноримски водопровод и път

Водопроводните и пътни мрежи из цялата империя показват колко високо развита е била...

Земеделието в долината на Нил в Древен Египет

Древен Египет бил наричан „дар от Нил", тъй като реката имала важно значение за разцвета...

Форт Низва (Оман, XVII век)

Инженерното решение на кръглата кула на най-голямата крепост на Арабския полуостров е...

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea...

Medieval Arab torpedo (Hassan Al Rammah, 13th century)

The medieval Arab inventor, Hassan Al Rammah designed the world's first operating torpedo.

Арабски халиф (7. в.)

Халифите, смятани за наследници на Мохамед, били най-важните ислямски религиозни водачи.

Added to your cart.