Средновековна селска къща

Средновековна селска къща

Селските къщи през Средновековието били обикновени едноетажни постройки от пръст, кал и дърво.

История и цивилизация

Ключови думи

къща в чифлик, местоживеене, жилищна площ, начин на живот, Къща, в най-нови времене, архитектура, глина, дървена рамка, кошничарски изделия

Свързани ресурси

Юрта

Юртата е характерна кръгла преносима шатра с куполообразен връх, покрит с плъст,...

Средновековният град

Средновековните градски жилища били изградени от камък или тухли и били на няколко етажа.

Селски дом в Централна Европа през 19. в.

Централноевропейските домове през 19. в. имали характерен интериор и външен облик.

Hungarian settlements of the Arpad era

Pit houses were typical dwellings in the Arpad era.

Log house

Log houses were a typical type of dwellings in Hungary in the Árpád era.

Market town (Kingdom of Hungary)

Market towns became the most common type of towns in the Kingdom of Hungary by the Late...

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of...

Техники за обработване на земята

През средновековието и новото време техниките за обработване на земята се развиват с...

Horse mill

Machines powered by animals were mainly used in mills, for grinding grains.

Life on the farm (Hungary)

Farming consists of special agricultural activities.

Древногръцки дом

Обикновеният древногръцки дом бил двуетажна постройка с правоъгълна форма.

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Added to your cart.